en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Monitoring w miejscu pracy – refleksje na tle aktualnego stanu prawnego

Magdalena Kuba
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.68

Abstrakt

Celem niniejszego studium jest podjęcie próby oceny obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym monitoringu w miejscu pracy. Wyjaśniwszy źródła uprawnień kontrolnych pracodawcy, autorka koncentruje swe rozważania na ustaleniu granic owych uprawnień. W związku z tym formułuje warunki dopuszczalności kontroli pracownika, opierając się na analizie nie tylko przepisów prawa pracy, ale także regulacji konstytucyjnych, cywilnych i administracyjnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kuba, Magdalena (2014). Monitoring w miejscu pracy – refleksje na tle aktualnego stanu prawnego. (2014). Monitoring w miejscu pracy – refleksje na tle aktualnego stanu prawnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 559–570. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.68 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Kuba, Magdalena. „Monitoring W Miejscu Pracy – Refleksje Na Tle Aktualnego Stanu Prawnego”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 559–570.

Chicago style

Kuba, Magdalena. „Monitoring W Miejscu Pracy – Refleksje Na Tle Aktualnego Stanu Prawnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 559–570. doi:10.7206/kp.2080-1084.68.