en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Długoterminowa umowa o pracę na czas określony

Michał Kacprzyk
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.65

Abstrakt

Jedną z naczelnych zasad kształtujących stosunek prawny między stronami jest zasada swobody umów. Pomimo iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, jego treść lub cel nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku pracy, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powinny zatem istnieć uzasadnione lub racjonalne przesłanki do zatrudnienia pracownika w ramach długotrwałej, terminowej umowy o pracę i to za krótkim dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Oznacza to, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów długoletnia umowa o pracę jest dopuszczalna, ale jej zasadność jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kacprzyk, Michał (2014). Długoterminowa umowa o pracę na czas określony. (2014). Długoterminowa umowa o pracę na czas określony. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 511–520. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.65 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Kacprzyk, Michał. „Długoterminowa Umowa O Pracę Na Czas Określony”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 511–520.

Chicago style

Kacprzyk, Michał. „Długoterminowa Umowa O Pracę Na Czas Określony”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 511–520. doi:10.7206/kp.2080-1084.65.