en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2016 
Volume 8 
Issue 4

Umowa koncesyjna – na pograniczu prawa prywatnego i publicznego

Daniel Małdachowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2016 8 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.132

Abstract

W polskiej doktrynie pojęcie koncesji jest najczęściej utożsamiane z decyzją administracyjną, co wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej2. Koncesja, w tym znaczeniu, jest formą prawną reglamentacji działalności gospodarczej. Nie zalicza się do niej koncesji uregulowanej w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi3. W tym przypadku mamy do czynienia z umową (zwaną umową koncesji), zawieraną przez organy administracji z przedsiębiorcami na wykonywanie robót budowlanych lub usług. W literaturze prawniczej prezentowane są różne stanowiska co do charakteru umowy koncesji. Jedni autorzy opowiadają się za ich publicznoprawnym charakterem, inni natomiast za cywilnoprawnym. W artykule poddano analizie problematykę charakteru prawnego umowy koncesji, wskazując na jej podwójny charakter jako umowy cywilnoprawnej oraz umowy publicznoprawnej, a więc jej miejsce na pograniczu prawa prywatnego i publicznego prawa gospodarczego.

References

 1. Banasiński C., Gospodarka komunalna, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 2. Bejm M. (red.), Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 3. Cieślik Z., Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze 2004. [Google Scholar]
 4. Kubiak A., Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu przepisów ogólnych prawa administracyjnego), PiP 2009, 4. [Google Scholar]
 5. Lemańska J., Umowa administracyjnoprawna a umowa cywilnoprawna, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2001. [Google Scholar]
 6. Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, Munchen 1999. [Google Scholar]
 7. Norek E., Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 8. Panasiuk A., Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), PiP 2008, 2. [Google Scholar]
 10. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 11. Waligórski M., Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012. [Google Scholar]
 12. Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 13. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 14. Banasiński C., Gospodarka komunalna, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 15. Bejm M. (red.), Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Cieślik Z., Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze 2004. [Google Scholar]
 17. Kubiak A., Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu przepisów ogólnych prawa administracyjnego), PiP 2009, 4. [Google Scholar]
 18. Lemańska J., Umowa administracyjnoprawna a umowa cywilnoprawna, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2001. [Google Scholar]
 19. Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, Munchen 1999. [Google Scholar]
 20. Norek E., Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 21. Panasiuk A., Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 22. Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), PiP 2008, 2. [Google Scholar]
 23. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 24. Waligórski M., Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012. [Google Scholar]
 25. Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 26. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Małdachowski, Daniel (2016). Małdachowski, D.. (2016). Umowa koncesyjna – na pograniczu prawa prywatnego i publicznego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(4), 83-97. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.132 (Original work published 2016)

MLA style

Małdachowski, Daniel. Małdachowski, D.. “Umowa Koncesyjna – Na Pograniczu Prawa Prywatnego I Publicznego”. 2016. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 8, no. 4, 2016, pp. 83-97.

Chicago style

Małdachowski, Daniel. Małdachowski, Daniel . “Umowa Koncesyjna – Na Pograniczu Prawa Prywatnego I Publicznego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, no. 4 (2016): 83-97. doi:10.7206/kp.2080-1084.132.