en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2020 
Volume 12 
Issue 1

Protection of Taxpayer Rights in the Light of the Judicial Decisions of the European Court of Human Rights

Artur Mudrecki
Akademia Leona Koźmińskiego

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.366

References

 1. Balcerzak M., Zalasiński, A., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, 1. [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwar- talnik Prawa Podatkowego” 2005, 1. [Google Scholar]
 3. Hairs D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., Kilkelly U., Cumper P., Ara Y., Larrdy H.,Law of the European Convention on Human Rights, 2 wyd., Oxford 2009. [Google Scholar]
 4. Hofmański P., Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3, Prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 5. Leszczyńska A., Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony praw podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, 1. [Google Scholar]
 6. Leszczyńska-Rydlewska A., Analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyda- nych w 2011 roku w sprawach podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2013, 4. [Google Scholar]
 7. Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Mudrecki A., The Influence of “Good Faith” on the Taxable Person’s Right to Deduct the Value­added Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015. [Google Scholar]
 9. Mudrecki A., Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009. [Google Scholar]
 10. Nowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005. [Google Scholar]
 11. Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 12. Rzepliński A., Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo 1994. [Google Scholar]
 13. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. Balcerzak M., Zalasiński, A., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, 1. [Google Scholar]
 15. Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwar- talnik Prawa Podatkowego” 2005, 1. [Google Scholar]
 16. Hairs D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., Kilkelly U., Cumper P., Ara Y., Larrdy H.,Law of the European Convention on Human Rights, 2 wyd., Oxford 2009. [Google Scholar]
 17. Hofmański P., Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3, Prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 18. Leszczyńska A., Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony praw podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, 1. [Google Scholar]
 19. Leszczyńska-Rydlewska A., Analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyda- nych w 2011 roku w sprawach podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2013, 4. [Google Scholar]
 20. Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 21. Mudrecki A., The Influence of “Good Faith” on the Taxable Person’s Right to Deduct the Value­added Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015. [Google Scholar]
 22. Mudrecki A., Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009. [Google Scholar]
 23. Nowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005. [Google Scholar]
 24. Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 25. Rzepliński A., Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo 1994. [Google Scholar]
 26. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Mudrecki, Artur (2020). Mudrecki, A. . (2020). Protection of Taxpayer Rights in the Light of the Judicial Decisions of the European Court of Human Rights. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 132-148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.366 (Original work published 2020)

MLA style

Mudrecki, Artur. Mudrecki, A. . “Protection Of Taxpayer Rights In The Light Of The Judicial Decisions Of The European Court Of Human Rights”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 132-148.

Chicago style

Mudrecki, Artur. Mudrecki, Artur . “Protection Of Taxpayer Rights In The Light Of The Judicial Decisions Of The European Court Of Human Rights”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 1 (2020): 132-148. doi:10.7206/kp.2080-1084.366.