en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Pod okiem Wielkiego Innego. Prawo i film

Michał Stambulski
Uniwersytet Wrocławski

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.53

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą ukazania strukturalnych podobieństw między dyskursem prawnym a filmem oraz wskazania dzieł filmowych, które mogą być przydatne dla dydaktyki prawniczej. W tym celu wykorzystana jest psychoanaliza lacanowska w wersji zaprezentowanej przez Slavoja Žižka oraz filmy Triumf woli, Pancernik Potiomkin, Bezmiar sprawiedliwości, Dwunastu gniewnych ludzi i Stowarzyszenie umarłych poetów. Opierając się na trójpoziomowej koncepcji znaczenia (poziom Wyobrażeniowy, Symboliczny i Realny), autor wskazuje, że centralnym punktem dyskursu prawnego i filmu jest Wielki Inny, czyli porządek Symboliczny ujęty jako całość. Zarówno obraz filmowy, jak i prawo wymagają przyjęcia pozycji podmiotu, do którego Wielki Inny kieruje swój przekaz. Oba dyskursy mają także możliwość nadużycia tej pozycji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stambulski, Michał (2014). Pod okiem Wielkiego Innego. Prawo i film. (2014). Pod okiem Wielkiego Innego. Prawo i film. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 299–311. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.53 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Stambulski, Michał. „Pod Okiem Wielkiego Innego. Prawo I Film”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 299–311.

Chicago style

Stambulski, Michał. „Pod Okiem Wielkiego Innego. Prawo I Film”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 299–311. doi:10.7206/kp.2080-1084.53.