en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Uproszczone postępowania egzekucyjne w administracji jako instrument ochrony życia lub zdrowia ludzi

Stanisław Pieprzny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Bogdan Jaworski
Uniwersytet Rzeszowski

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.642

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania są postępowania uproszczone, takie jak przymus natychmiastowy i przymus bezpośredni. Rozważania koncentrują się na istocie i aspektach postępowań określonych w art. 117 i 150 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Celem badań jest podjęcie próby oceny postępowań uproszczonych jako narzędzia w systemie ochrony najważniejszych wartości człowieka. W badaniach w głównej mierze wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną polegającą na interpretacji treści i porządkowaniu struktury prawnej. Zastosowanie znalazła także metoda anali-tyczna, za pomocą której dokonano analiz przepisów prawa dotyczących podstaw stosowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji trybów uproszczonych. Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że celem nadrzędnym tych postępowań jest przeciwdziałanie wskazanym zagrożeniom. Zebrany materiał badawczy pozwolił na potwierdzenie postawionej tezy oraz przedstawienie wniosku de lege ferenda o konieczności zmian w art. 117 u.p.e.a. Zmiany powinny polegać na odstąpieniu od konieczności doręczenia zobowiązanemu upomnienia przed zastosowaniem tego trybu. Obecnie obowiązujący przepis pomija taką możliwość, a samo odstąpienie może być wynikiem potrzeby nagłego ratowania istotnych wartości.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pieprzny, Stanisław & Jaworski, Bogdan (2023). Uproszczone postępowania egzekucyjne w administracji jako instrument ochrony życia lub zdrowia ludzi. (2023). Uproszczone postępowania egzekucyjne w administracji jako instrument ochrony życia lub zdrowia ludzi. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 112–128. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.642 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Pieprzny, Stanisław and Jaworski, Bogdan. „Uproszczone Postępowania Egzekucyjne W Administracji Jako Instrument Ochrony Życia Lub Zdrowia Ludzi”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 112–128.

Chicago style

Pieprzny, Stanisław and Jaworski, Bogdan. „Uproszczone Postępowania Egzekucyjne W Administracji Jako Instrument Ochrony Życia Lub Zdrowia Ludzi”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 112–128. doi:10.7206/kp.2080-1084.642.