en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Interpretacja prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag

Marta Andruszkiewicz
Uniwersytet w Białymstoku

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.46

Abstrakt

Interpretacja jest jednym z kluczowych pojęć na osi zbieżności prawa i literatury. Zarówno prawnicy, jak i literaturoznawcy podczas swojej praktyki koncentrują się na interpretowaniu skomplikowanych tekstów językowych, ustalaniu znaczenia wypowiedzi, rekonstruowaniu intencji nadawcy, zgłębianiu wpływu tekstu na odbiorcę – to jest tych kwestii, które są fundamentalne tak w tekstach prawnych, jak literackich. Analiza interpretacji prawniczej i interpretacji literackiej pozwala na zauważenie odrębności, ale też pewnych analogii między tymi dwiema sferami aktywności. Można je dostrzec w specyfice podmiotów uczestniczących w praktyce interpretacyjnej, czyli nadawcy i odbiorcy. Istotna różnica między interpretacją dokonywaną w prawie i literaturze polega również na tym, iż tekst prawny powinien być interpretowany w sposób przynoszący jednoznaczny rezultat. Z kolei w przypadku interpretacji literaturoznawczej trudno o precyzyjny czy jednoznaczny efekt odczytania sensu, co więcej w literackiej interpretacji nie jest to wymagane. I wreszcie, w tekście prawnym i w tekście literackim istotną rolę pełni intencja autora-nadawcy. Jednak w przypadku interpretacji literackiej istnieje możliwość bardziej elastycznego podejścia do rekonstruowania zamiaru i intencji autora niż w interpretacji prawniczej, gdzie konieczne jest uwzględnianie zasad i celów samego prawa. Odrębność interpretacji prawniczej jest uzasadniona przede wszystkim tym, iż jest ona zorientowana na specyficzny cel, którym jest ustalenie znaczenia treści obowiązującego prawa.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Andruszkiewicz, Marta (2014). Interpretacja prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag. (2014). Interpretacja prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 183–197. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.46 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Andruszkiewicz, Marta. „Interpretacja Prawnicza A Interpretacja Literacka – Kilka Uwag”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 183–197.

Chicago style

Andruszkiewicz, Marta. „Interpretacja Prawnicza A Interpretacja Literacka – Kilka Uwag”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 183–197. doi:10.7206/kp.2080-1084.46.