en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa

Barbara Stępień
Universidad Iberoamericana, Mexico

Piotr Łubiński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.438

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przestrzegania praw człowieka na morzu podczas operacji zwalczania piractwa i rozboju wobec statków. Analiza prowadzona była na przykładzie sytuacji panującej na obszarze Zatoki Adeńskiej oraz piractwa somalijskiego. Autorzy dokonali analizy międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu prawa morza i praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania i ochrony praw człowieka w zależności od obszaru morskiego (morza terytorialnego, strefy przyległej oraz morza pełnego), na którym dochodzi do ich naruszania. Tematyka przestrzegania praw człowieka w kontekście obszarów morskich nie była jak dotąd przedmiotem publikacji naukowych w języku polskim, a w związku z jej szczególnym znaczeniem społecznym i prawnym (m.in. w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego) konieczne staje się jej zaprezentowanie. W podsumowaniu autorzy wskazują, że regulacje dotyczące piractwa oraz aktów rozboju wobec statków mają charakter jedynie ramowy i konieczne jest stworzenie konkretnych procedur postępowania z piratami na poziomie międzynarodowym (z uwzględnieniem międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka).

Powiązania

 1. Académie de droit international de La Haye, Recueil des cours, t. 220, Dordrecht–Boston––London 1990. [Google Scholar]
 2. Aquilina K., Territorial Sea and the Contiguous Zone, [w:] D.J. Attard, M. Fitzmaurice, N.A. Martínez Gutiérrez (red.), The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: The Law of the Sea, Oxford 2014. [Google Scholar]
 3. Dua J., Captured at Sea: Piracy and Protection in the Indian Ocean, Oakland 2019. [Google Scholar]
 4. Fiscus J., The Suez Crisis. War and Conflict in the Middle East, New York 2004. [Google Scholar]
 5. Geiss R., Petrig A., Piracy and Armed Robbery at Sea: The Legal Framework for Counter-Piracy Operations in Somalia and the Gulf of Aden, Oxford 2011. [Google Scholar]
 6. Goodwin-Gill G., McAdam, J. The Refugee in International Law, Oxford 2007. [Google Scholar]
 7. Ibáñez Gómez F., Esteban Navarro M.Á, Analysis of the Somali pirate attacks in the Indian [Google Scholar]
 8. Ocean (2005–2011). Evolution and modus operandi, „Journal of the Spanish Institute of Strategic Studies” 2013, 1. [Google Scholar]
 9. Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 10. Jabłońska-Bonca J., Zapobieganie piractwu na morzu. O potrzebie implementacji niektórych przepisów konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej – 1988 r., „Prawo i Orzecznictwo Morskie” 1994, 35–36. [Google Scholar]
 11. Kubiak K., Makowski A., Mickiewicz P., Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 12. Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Ledesma H.F., El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Aspectos Institucionales y Procesales, San José 2004. [Google Scholar]
 14. Lehr P., Lehmann H., Somalia: Pirates’ New Paradise, [w:] P. Lehr (red.), Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, New York 2007. [Google Scholar]
 15. Machowski J., Piractwo w świetle historii i prawa, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 16. Marcinko M., Pirata est hostis humani generis: o zakazie piractwa morskiego z perspektywy historycznoprawnej, [w:] K. Rokiciński (red.), Siły Morskie Rzeczypospolitej Polskiej w bałtyckim i światowym systemie bezpieczeństwa na morzu. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego, Gdynia 2020. [Google Scholar]
 17. Mazur P., Państwo dysfunkcyjne, [w:] O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć (red.), Vademecum Bezpieczeństwa, Kraków 2018. [Google Scholar]
 18. Ndiaye T. M., Human Rights at Sea and the Law of the Sea, „Beijing Law Review” 2019, 10. [Google Scholar]
 19. Ndiaye T.M., Les Droits de l’homme aujourd’hui, [w:] R. Wolfrum (red.), Contemporary Developments in International Law, Essays in honour of Budislav Vukas, Leiden 2016. [Google Scholar]
 20. Pająk K., Somalia – studium upadku państwa i walki o bezpieczeństwo morskie w regionie, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012. [Google Scholar]
 21. Stępień B., A Tale of Non-State Actors and Human Rights at Sea: Maritime Migration Crisis and Commercial Vessels’ Obligations, „Anuario Mexicano de Derecho Internacional” 2018, 18. [Google Scholar]
 22. Stępień B. Przemyt migrantów drogą morską a kryzys migracyjny w Europie, [w:] J. Barcik, M. Półtorak (red.), Unia Europejska w przededniu Brexitu, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 23. Trevisanut S., The Principle of Non-Refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection, „Max Planck Yearbook of United Nations Law” 2008, 12. [Google Scholar]
 24. Wasiński M., Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Al-Skeini, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, 86. [Google Scholar]
 25. Walczak A., Piractwo i terroryzm morski, Szczecin 2004. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stępień, Barbara & Łubiński, Piotr (2021). Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa. (2021). Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 236-250. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.438 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Stępień, Barbara and Łubiński, Piotr. „Kapitan Phillips W Zatoce Adeńskiej: Refleksje Na Temat Przestrzegania Praw Człowieka Na Morzu I Zwalczania Piractwa”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 236-250.

Chicago style

Stępień, Barbara and Łubiński, Piotr. „Kapitan Phillips W Zatoce Adeńskiej: Refleksje Na Temat Przestrzegania Praw Człowieka Na Morzu I Zwalczania Piractwa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 236-250. doi:10.7206/kp.2080-1084.438.