en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w świetle badań aktowych

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.432

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przebiegu postępowania w przed-miocie ograniczenia władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie dokonanej analizy wyników badań własnych aktowych. Bardzo istotnym przedmiotem badań był zebrany w badanych sprawach materiał dowodowy. Zbadano m.in. najczęściej występujące w sprawach czynniki powodujące zagrożenie dobra dziecka. Niniejszy artykuł uwzględnia również rozważania teoretyczne na temat władzy rodzicielskiej oraz jej ograniczenia.

Powiązania

 1. Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Dziecko – rodzina – państwo, Kraków 2003. [Google Scholar]
 2. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Dobrzański B., [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 4. Dolecki H., [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 5. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 6. Heine M., Pedagogiczne następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej, Wrocław 1991. Ignatowicz J., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3 Warszawa 2012. [Google Scholar]
 7. Kosek M., [w:] W. Stojanowska (red.), M. Kosek, Nowelizacja Prawa Rodzinnego na podsta­wie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 8. Kosik J., Problem przywrócenia władzy rodzicielskiej w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuń­czego, NP 1973, 10. [Google Scholar]
 9. Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 10. Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999. [Google Scholar]
 11. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 12. Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 13. Zieliński A., Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Seremak, Krystyna (2021). Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w świetle badań aktowych. (2021). Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w świetle badań aktowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 139–158. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.432 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Seremak, Krystyna. „Ograniczenie Władzy Rodzicielskiej Przez Umieszczenie Dziecka W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej W Świetle Badań Aktowych”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 139–158.

Chicago style

Seremak, Krystyna. „Ograniczenie Władzy Rodzicielskiej Przez Umieszczenie Dziecka W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej W Świetle Badań Aktowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 139–158. doi:10.7206/kp.2080-1084.432.