en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Sposób rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację w świetle badań aktowych

Karolina Kulesza
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.431

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwo-dowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację. Przeanalizowano również, czy sąd zarówno w sprawach rozwodowych, jak i w sprawach o separa-cję w sposób należyty (dokładnie i wyczerpująco) prowadzi postępowanie dowo-dowe, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i adekwatnych w danej sprawie środków dowodowych. W niniejszym artykule zawarte zostały rozważania teo-retyczne dotyczące władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym. Ponadto w artykule dokonano analizy badań własnych aktowych dotyczących spraw, w których Sąd rozstrzygał o władzy rodzicielskiej rozwiedzionych rodziców oraz małżonków pozostających w separacji.

Powiązania

 1. Dobrzański B., [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 2. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2016, Warszawa 2016. Holewińska–Łapińska E., Orzekanie separacji, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 3. Kosek M., Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, [w:] W. Stojanowska (red.), M. Kosek, [Google Scholar]
 4. Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, wyd. 1, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. Krzemiński Z., Rozwód. Komentarz do przepisów, orzecznictwo, piśmiennictwo, Kraków 2001. Panowicz-Lipska J., Separacja, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 6. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 7, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 7. Sokołowski T., Rozwód, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Stojanowska W., Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom i problemy wynikające z takiego rozstrzygnięcia sądu, [w:] S. Godek, R. Kamińska (red.), Przyszłość rodziny w UE, wyd. 1, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Stojanowska W., Rozwód, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Stojanowska W., Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2012, 12(3). [Google Scholar]
 11. Stojanowska W., Rozwód, [w:] W. Stojanowska (red.), M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komen-tarz, wyd. 1, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 12. Stojanowska W., Sposób prowadzenia postępowania w sprawach o rozwód a ochrona małżeństwa, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 2010, 3–4. Stojanowska W., Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia, „Rodzina i Prawo” 2008, 7–8. [Google Scholar]
 13. Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kulesza, Karolina (2021). Sposób rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację w świetle badań aktowych. (2021). Sposób rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z wyrokami orzekającymi separację w świetle badań aktowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 120-138. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.431 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Kulesza, Karolina. „Sposób Rozstrzygnięcia O Władzy Rodzicielskiej W Wyrokach Rozwodowych W Porównaniu Z Wyrokami Orzekającymi Separację W Świetle Badań Aktowych”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 120-138.

Chicago style

Kulesza, Karolina. „Sposób Rozstrzygnięcia O Władzy Rodzicielskiej W Wyrokach Rozwodowych W Porównaniu Z Wyrokami Orzekającymi Separację W Świetle Badań Aktowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 120-138. doi:10.7206/kp.2080-1084.431.