en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 2019 
Numer 161

Modele i warunki rozwoju etyki sztucznej inteligencji w biznesie

Robert Sroka
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2019 2019 (161) Prakseologia

DOI 0.7206/prak.0079-4872_2015_160_27

Abstrakt

Biznes odgrywa dominującą rolę w rozwoju produktów i usług wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wyzwaniem jest zapewnienie, aby takie produkty i usługi były etyczne. Trudność zmierzenia się z tym zadaniem wynika z faktów, że (a) proces ich rozwoju jest nietransparentny; (b) nie zawsze firmy chcą brać udział w dyskusji na temat etyki sztucznej inteligencji oraz stosować się do jej wyników; (c) nowość zagadnienia powoduje, że rezultaty tych dyskusji nie powstają szybko i nie są praktyczne. Celem artykułu jest wskazanie różnych modeli etyki sztucznej inteligencji rozwijanych przez biznes, a także warunków i problemów, jakie łączą się z tym zadaniem. Pokazano w jaki sposób biznes odpowiada na wyzwania etyczne spowodowane przez zjawisko rozwoju sztucznej inteligencji. Omówiono również odpowiedź, jakiej na te wyzwania udzieliła Grupa Robocza Wysokiego Szczebla powołana przez Komisję Europejską do wypracowania kodeksu etyki sztucznej inteligencji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sroka, Robert (2019). Modele i warunki rozwoju etyki sztucznej inteligencji w biznesie. (2019). Modele i warunki rozwoju etyki sztucznej inteligencji w biznesie. Prakseologia, 2019(161), 271-290. https://doi.org/0.7206/prak.0079-4872_2015_160_27 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Sroka, Robert. „Modele I Warunki Rozwoju Etyki Sztucznej Inteligencji W Biznesie”. 12/2019n.e. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019, ss. 271-290.

Chicago style

Sroka, Robert. „Modele I Warunki Rozwoju Etyki Sztucznej Inteligencji W Biznesie”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019): 271-290. doi:0.7206/prak.0079-4872_2015_160_27.