en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Tom 12 
Numer 2

“You Can Get Lost When Standing Still Too.” On the Ways of Educating Lawyers

Jolanta Jabłońska-Bonca
Kozminski University

12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.388

Abstrakt

„Stojąc w miejscu też można zabłądzić”. Te słowa poety Edwarda Stachury stanowią metaforyczną tezę główną tekstu. Jego celem jest zaproponowanie sposobu „ruszenia z miejsca” dzięki nowemu zaprojektowaniu dróg kształcenia prawników dla społeczeństwa obywatelskiego, a nie głównie „pod wymagania na aplikacje”. Prawnicy mający wiedzę z zakresu informatyki, interdyscyplinarni prawnicy dla biznesu, prawnicy – strażnicy rządów prawa i sprawiedliwości – wymagają, aby programy
uwzględniały ich predyspozycje, cele, umiejętności i to na różnym poziomie. Celem artykułu jest też wskazanie barier pozaprawnych utrudniających w praktyce zrobienie skutecznych kroków naprzód. Autorka wskazuje na trzy główne drogi kształcenia prawników i uzasadnia, dlaczego właśnie one są ważne i dlaczego wymagają zmian w programach studiów. Następnie wskazuje na bariery, które utrudniają prace reformatorskie i proponuje, aby zbadać, jaki mają faktyczny wpływ na poziom i sposób edukacji prawniczej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2020). “You Can Get Lost When Standing Still Too.” On the Ways of Educating Lawyers. (2020). “You Can Get Lost When Standing Still Too.” On the Ways of Educating Lawyers. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.388

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. „“You Can Get Lost When Standing Still Too.” On The Ways Of Educating Lawyers”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. „“You Can Get Lost When Standing Still Too.” On The Ways Of Educating Lawyers”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.388.