en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2023 
Tom 15 
Numer 4

Dylemat odpowiedzialności karnej z tytułu generowania pornografii przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

12/2023 15 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.638

Abstrakt

Obserwowany w ostatnich latach proces rozwoju sztucznej inteligencji (dalej: SI) prowadzi do przełomowych osiągnięć w wielu dziedzinach ludzkiego życia, takich jak medycyna, rolnictwo czy nauka. Niemniej, pomimo licznych wynikających z niego korzyści, proces ten w sposób nieunikniony stwarza również pole do nowych nadużyć. Dotyczy to w sposób szczególny pornografii dziecięcej, w przypadku której systemy SI coraz częściej wykorzystywane są do generowania nagich wizerunków małoletnich, zarówno istniejących w rzeczywistości, jak i fikcyjnych. Przypadki te, głośno komentowane w debacie publicznej, prowadzą do wątpliwości, czy obowiązujące rozwiązania normatywne dostosowane są do zwalczania tego nowego zjawiska. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy de lege lata możliwe jest skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców wykorzystujących systemy SI do generowania pornografii dziecięcej (także przedstawiającej fikcyjne postaci). Dodatkowo analizie poddano odpowiedzialność karną twórców wykorzystywanych w tym procesie systemów SI oraz podmiotów świadczących usługi hostingu zarządzających stronami internetowymi wykorzystywanymi do rozpowszechniania owych materiałów pornograficznych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Niedbała, Marcin (2023). Dylemat odpowiedzialności karnej z tytułu generowania pornografii przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. (2023). Dylemat odpowiedzialności karnej z tytułu generowania pornografii przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(4), 56-68. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.638 (Original work published 12/2023n.e.)

MLA style

Niedbała, Marcin. „Dylemat Odpowiedzialności Karnej Z Tytułu Generowania Pornografii Przy Wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji”. 12/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 4, 2023, ss. 56-68.

Chicago style

Niedbała, Marcin. „Dylemat Odpowiedzialności Karnej Z Tytułu Generowania Pornografii Przy Wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 4 (2023): 56-68. doi: 10.7206/kp.2080-1084.638.