en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Tom 12 
Numer 4

Opozycje aksjologiczne w wybranych uchwałach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kwestionowanych złożonym votum separatum

MAciej Wojciechowski
Uniwersytet Gdański

12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.420

Abstrakt

Przedmiotem badania, którego wyniki przedstawia niniejszy artykuł, są pisemne uzasadnienia wybranych uchwał Sądu Najwyższego oraz złożonych do nich zdań odrębnych. Sytuacja tego typu konstytuuje relację dwu lub więcej stanowisk dotyczących problemu przedstawionemu składowi orzekającego nazywaną w tekście opozycją. Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii opozycji dających się zrekonstruować w wyniku złożenia zdania odrębnego. Obejmuje ona opozycje aksjologiczne w mocnym sensie oraz interpretacyjne (aksjologiczne w sensie słabym). Opozycje aksjologiczne w mocnym sensie przybierają postać opozycji jednobiegunowych albo dwubiegunowych. Badana grupa uchwał SN dała podstawę do wyodrębnienia również sporów doktrynalnych oraz sporów o charakter prawnych danej instytucji. Artykuł prezentuje jednak wyłącznie opozycje aksjologiczne. Wartość poznawcza przeprowadzonych analiz polega na: (1) dostrzeżeniu ograniczonej roli dyrektyw wykładni na poziomie pisemnego uzasadnienia oraz (2) dostrzeżeniu odmienności sytuacji, w których votum separatum stanowi wyraz równouprawnionego stanowiska na gruncie szeroko rozumianego ius interpretandi oraz sytuacji, w których votum separatum jest głosem sprzeciwu nie tyle wobec rozstrzygnięcia, jakie zapadło, ale wobec regulacji prawnej, która spowodowała, że nie mogło ono być inne.

Powiązania

 1. Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 2. Dybowski M., Interpretacja i argumentacja. Niektóre etyczne aspekty uzasadnienia sądowego, [w:] P. Steczkowski (red.), Etyka, deontologia, prawo, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 3. Hall M., Wright R., Systematic Content Analysis of Judicial Opinions, „California Law Review” 2008, 96(1). [Google Scholar]
 4. Kotowski A., Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 5. Leszczyński L., Wykładnia operatywna, „Państwo i Prawo” 2009, 6. [Google Scholar]
 6. Leszczyński L., Wojciechowski B., Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administracyjnym, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 4, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 7. Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 8. Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 9. Maniewska E., Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 10. Peno M., Zieliński M., Koncepcja derywacyjna a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 12. Spyra T., Granice wykładni prawa: znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 13. Winczorek P., Wzorce wykładni Konstytucji w świetle analizy treści uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Stawecki, J. Winczorek (red.), Wykładnia konstytucji: inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 15. Wyrembiak J., Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw: pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 16. Zieliński M., Ziembiński Z., Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wojciechowski, MAciej (2020). Opozycje aksjologiczne w wybranych uchwałach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kwestionowanych złożonym votum separatum. (2020). Opozycje aksjologiczne w wybranych uchwałach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kwestionowanych złożonym votum separatum. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.420

MLA style

Wojciechowski, MAciej. „Opozycje Aksjologiczne W Wybranych Uchwałach Izby Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Kwestionowanych Złożonym Votum Separatum”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 4, 2020.

Chicago style

Wojciechowski, MAciej. „Opozycje Aksjologiczne W Wybranych Uchwałach Izby Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Kwestionowanych Złożonym Votum Separatum”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 4 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.420.