en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Tom 12 
Numer 4

Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka

Ewa Czech
Uniwersytet w Białymstoku

12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.418

Abstrakt

Wśród podmiotów publicznych praw podmiotowych, należy wyróżnić podmioty publicznych praw podmiotowych mających swe źródło w przyrodzonych prawach człowieka. Przeprowadzenie rozważań w zakresie osób fizycznych i osób prawnych postrzeganych jako podmioty tych praw pozwala na określenie licznych spornych kwestii, które bez wątpienia znajdą swe odbicie w realizacji tych publicznych praw podmiotowych w praktyce prawniczej. Zagadnienie to ma złożona naturę, z uwagi na np. konieczność posiłkowania się wynikami wykładni językowej pojęcia „obywatel”. Jest to konieczne mimo istnienia definicji legalnej obywatela. Skomplikowany charakter analizowanej tematyki jest również konsekwencją konieczności rozróżniania w zakresie możliwości przypisywania publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka, obywatelom, nie-obywatelom pozostającym pod jurysdykcją państwa polskiego i nie-obywatelom niepozostającym pod jurysdykcją państwa polskiego. Kwestią również dalece problematyczną jest możliwość stosowania analogi w zakresie przypisywania publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka osobom prawnym. Widząc samą sporność stosowania w tym zakresie analogi, należy wskazać na oczywisty brak możliwości określania osób prawnych jako podmiotów publicznych praw podmiotowych, które mają swe źródło w takich przyrodzonych prawach człowieka, jak np. życie czy zdrowie.

Powiązania

 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 2. Boć J. (red.), Prawo Administracyjne, Kolonia 2010. [Google Scholar]
 3. Butrynowicz M., Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek narodu polskiego czy może obcego. Analiza krytyczna, [w:] M. Butrymowicz, P. Kroczek (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski, Kraków 2017. [Google Scholar]
 4. Dańkowski D., Obywatel, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004. [Google Scholar]
 5. Frąckowiak J., System Prawa Prywatnego, Tom 1, 2012. [Google Scholar]
 6. Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, „Przegląd Sejmowy” 1999, 2. [Google Scholar]
 7. https://sjp.pwn.pl/slowniki/obywatel.html (dostęp: 15.06.2020). [Google Scholar]
 8. https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojeciaPrawCzlowieka.pdf (dostęp: 21.08.2020). [Google Scholar]
 9. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002. [Google Scholar]
 10. Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921. [Google Scholar]
 11. Jurczyk T., Geneza rozwoju praw człowieka, „Homines Hominibus” 2009, 1. [Google Scholar]
 12. Nowicki M.A., Prawa człowieka, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawa-czlowieka;3961793.html (dostęp: 15.06.2020). [Google Scholar]
 13. Ochendowski E., Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006. [Google Scholar]
 14. Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czech, Ewa Katarzyna (2020). Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka. (2020). Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.418

MLA style

Czech, Ewa Katarzyna. „Osoby Fizyczne I Osoby Prawne Jako Podmioty Publicznych Praw Podmiotowych, Których Źródłem Są Przyrodzone Prawa Człowieka”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 4, 2020.

Chicago style

Czech, Ewa Katarzyna. „Osoby Fizyczne I Osoby Prawne Jako Podmioty Publicznych Praw Podmiotowych, Których Źródłem Są Przyrodzone Prawa Człowieka”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 4 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.418.