en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 1/2016 
Numer 8

Metody rozwoju kompetencji proinnowacyjnych i innowacje organizacyjne w korporacjach międzynarodowych

Dagmara Miąsek
Szkoła Głowna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

Joanna Żukowska
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Zakład Otoczenia Biznesu

6/2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.35

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk i usystematyzowania narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia kompetencji proinnowacyjnych w korporacjach
międzynarodowych, z uwzględnieniem zastosowania metod coachingowych. Artykuł będzie stanowił opracowanie badań przeprowadzonych metodami desk research i field research w oparciu o ustrukturalizowane wywiady z liderami innowacji, odpowiadające na postawione pytania badawcze:
1. Jakie kompetencje są kluczowe dla rozwoju innowacji organizacyjnych?
2. Jakie metody rozwojowe innowacyjne przedsiębiorstwa wykorzystują do doskonalenia kompetencji proinnowacyjnych?
3. W jaki sposób narzędzia coachingowe mogą być stosowane w doskonaleniu kompetencji pro innowacyjnych?
Efektem artykułu będą wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczące narzędzi doskonalenia kompetencji proinnowacyjnych, w tym możliwości szerszego wykorzystania metody coachingu, służące wdrażaniu innowacji organizacyjnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Miąsek, Dagmara & Żukowska, Joanna (2016). Metody rozwoju kompetencji proinnowacyjnych i innowacje organizacyjne w korporacjach międzynarodowych. (2016). Metody rozwoju kompetencji proinnowacyjnych i innowacje organizacyjne w korporacjach międzynarodowych. Coaching Review, 1/2016(8), 62-87. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.35 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Miąsek, Dagmara and Żukowska, Joanna. „Metody Rozwoju Kompetencji Proinnowacyjnych I Innowacje Organizacyjne W Korporacjach Międzynarodowych”. 6/2016n.e. Coaching Review, t. 1/2016, nr 8, 2016, ss. 62-87.

Chicago style

Miąsek, Dagmara and Żukowska, Joanna. „Metody Rozwoju Kompetencji Proinnowacyjnych I Innowacje Organizacyjne W Korporacjach Międzynarodowych”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, nr 8 (2016): 62-87. doi:10.7206/cr.2081-7029.35.