en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 1/2016 
Numer 8

Diagnoza psychologiczna a coaching – zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej

6/2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.34

Abstrakt

Celem artykułu jest budowanie wiedzy i poszerzanie świadomości profesjonalnych coachów o wybrane aspekty psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem symptomów będących wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć o tym, że klient potrzebuje pomocy psychologa lub psychiatry. Profesjonalny coach ponosi odpowiedzialność za klarowne odróżnienie swoich usług od psychoterapii i nie posiada uprawień do prowadzenia procesów terapeutycznych. Coaching nie jest skoncentrowany na dysfunkcjach, na diagnostyce zaburzeń, na poszukiwaniu symptomów ani na przeszłości klienta i z tego względu zwykle w programach szkoleniowych przygotowujących do wykonywania zawodu coacha nie uwzględnia się tej tematyki. Jednakże wymogi etyczne stawiane przed coachem sprawiają, że powinien oni obserwować klienta, aby świadomie podejmować decyzję, kiedy klient potrzebuje terapii zamiast procesu coachingu, a kiedy równolegle z nim. Także dobry terapeuta, widząc gotowość swoich pacjentów do podejmowania większej odpowiedzialności za własne życie, mógłby rekomendować im udział w procesie coachingowym. Niniejszy artykuł ukazuje wagę wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej u profesjonalnych coachów, która może okazać się kluczowa, by mogli oni trafnie podejmować decyzje o rozpoczęciu procesu coachingowego lub przekierowaniu klienta do innego specjalisty. Pomocna w tym zakresie może być zaprezentowana w tym artykule krótka charakterystyka pojęcia diagnozy psychologicznej oraz Skala Całościowej Oceny Funkcjonowania GAF.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zawadzka, Agnieszka S. & Czarkowska, Lidia D. & Grajewska-Kudla, Maria (2016). Diagnoza psychologiczna a coaching – zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej. (2016). Diagnoza psychologiczna a coaching – zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej. Coaching Review, 1/2016(8), 47-61. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.34 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Zawadzka, Agnieszka S. and Czarkowska, Lidia D. and Grajewska-Kudla, Maria. „Diagnoza Psychologiczna A Coaching – Zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (Gaf) W Praktyce Coachingowej”. 6/2016n.e. Coaching Review, t. 1/2016, nr 8, 2016, ss. 47-61.

Chicago style

Zawadzka, Agnieszka S. and Czarkowska, Lidia D. and Grajewska-Kudla, Maria. „Diagnoza Psychologiczna A Coaching – Zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (Gaf) W Praktyce Coachingowej”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, nr 8 (2016): 47-61. doi:10.7206/cr.2081-7029.34.