en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Próba oceny prawnokarnych skutków fałszywych wyjaśnień na tle prawa do obrony

Marek Kulik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.371

Abstrakt

Artykuł dotyczy prawnokarnych konsekwencji fałszywych wyjaśnień oskarżonego w postępowaniu karnym. Autor przedstawia stanowiska wyrażone w tej materii w literaturze i orzecznictwie. Następnie przedstawia i uzasadnia swój pogląd. Uważa, że fałszywe wyjaśnienia nie są zabronione pod groźbą kary, ponieważ nie ma takiego typu czynu zabronionego. Takie zachowanie jest jednak niezgodne z prawem. To prawda, że jest to rodzaj obrony, ale nie jest to wykonywanie prawa do obrony. Nie wydaje się, aby fałszywe wyjaśnienia mogły mieć znaczenie jako okoliczność obciążająca przy wymiarze kary lub mogły być podstawą stosowania środka zapobiegawczego w postępowaniu (np.
tymczasowego aresztowania). Nie ulega z kolei wątpliwości, że fałszywe wyjaśnienia stanowiące zniesławienie lub fałszywe oskarżenia mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kulik, Marek (2020). Próba oceny prawnokarnych skutków fałszywych wyjaśnień na tle prawa do obrony. (2020). Próba oceny prawnokarnych skutków fałszywych wyjaśnień na tle prawa do obrony. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 229-246. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.371 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Kulik, Marek. „Próba Oceny Prawnokarnych Skutków Fałszywych Wyjaśnień Na Tle Prawa Do Obrony”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 229-246.

Chicago style

Kulik, Marek. „Próba Oceny Prawnokarnych Skutków Fałszywych Wyjaśnień Na Tle Prawa Do Obrony”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 229-246. doi:10.7206/kp.2080-1084.371.