en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 11/2020 
Tom 12 
Numer 3

Koncepcja nomosu – kilka uwag

Jerzy Zajadło
University of Gdansk

11/2020 12 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.400

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza pojęcia nomos w jego historycznym rozwoju w greckim
antyku – od archaicznego okresu czasów Homera aż po szczyt ateńskiej demokracji
czasów Demostenesa. Autor stawia tezę, że ta ewolucja od nomos jako synonimu
ogólnego pojęcia porządku do nomos jako synonimu prawa pozytywnego odzwierciedla proces stopniowej jurydyzacji polityki. Na tym tle przedstawiono w artykule recepcję omawianego pojęcia we współczesnej filozofii polityki, zwłaszcza w pracach Carla Schmitta i Giorgio Agambena. Autor stawia tutaj drugą główną tezę opracowania – wykorzystanie pojęcia nomos w teologii politycznej Carla Schmitta jest przykładem procesu odwrotnego, dejurydyzacji polityki.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zajadło, Jerzy (2020). Koncepcja nomosu – kilka uwag. (2020). Koncepcja nomosu – kilka uwag. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(3), 143-161. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.400 (Original work published 11/2020n.e.)

MLA style

Zajadło, Jerzy. „Koncepcja Nomosu – Kilka Uwag”. 11/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 3, 2020, ss. 143-161.

Chicago style

Zajadło, Jerzy. „Koncepcja Nomosu – Kilka Uwag”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 3 (2020): 143-161. doi:10.7206/kp.2080-1084.400.