en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Tom 12 
Numer 2

Miejsce nowego modelu uniwersytetu we współczesnej gospodarce wiedzy, czyli między korporacjonizmem a systemem monistycznym

Marek Michalski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.383

Abstrakt

Celem analizy jest umiejscowienie nowego modelu uniwersytetu, jaki wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w obszarze gospodarki wiedzy i gospodarki cyfrowej. Obserwujemy aktualnie redefiniowanie paradygmatu zasobu decydującego o rozwoju gospodarczym, gdzie wzrasta rola wartości niematerialnych jako czynnika rozwoju, tj. technologii intelektualnych. Poczesne miejsce w generowaniu wiedzy odgrywają aktualnie ośrodki naukowo-
-edukacyjne. Tym samym przewartościowaniu podlega znaczenie uniwersytetu w strukturze pozyskiwania wiedzy i jej przekazywania, co wymaga wdrożenia nowych metod zarządzania jakością, kadrami, projektami na uniwersytetach. Artykuł, wychodząc z diagnozy społeczno-ekonomicznej, oparty został na analizie normatywnej przepisów wprowadzających nowy model uniwersytetu, i w oparciu o nią podejmuje próbę rekonstrukcji sposobu zarządzania wiedzą oraz oceny jego
adekwatności do wymagań, jakie stawia rozwój społeczeństwa wiedzy.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Michalski, Marek (2020). Miejsce nowego modelu uniwersytetu we współczesnej gospodarce wiedzy, czyli między korporacjonizmem a systemem monistycznym. (2020). Miejsce nowego modelu uniwersytetu we współczesnej gospodarce wiedzy, czyli między korporacjonizmem a systemem monistycznym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.383

MLA style

Michalski, Marek. „Miejsce Nowego Modelu Uniwersytetu We Współczesnej Gospodarce Wiedzy, Czyli Między Korporacjonizmem A Systemem Monistycznym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020.

Chicago style

Michalski, Marek. „Miejsce Nowego Modelu Uniwersytetu We Współczesnej Gospodarce Wiedzy, Czyli Między Korporacjonizmem A Systemem Monistycznym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.383.