en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

Propozycje opodatkowania znaczącejobecności cyfrowej w Unii Europejskiej

Iwona Krzemińska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.298

Abstract

A review of solutions which serve the taxation of the digital economy allows for the statement of a thesis that there are many methods which could tax business activity based on digital technologies. One should remember, however, that there also must be consensus and political will in order to introduce them. Due to the lack of consensus at the global level, on 21 March 2018, the European Commission presented two draft directives which were to ensure the taxation of enterprises conducting business in the European Union in the area of digital economy: the Directive laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence and the Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services. The drafts of the Directives presented by the Commission are the beginning of the legislative work at the Union level. One should ask the question whether the European Union needs its own solutions regarding the taxation of the digital economy. In this paper,
the author attempts to evaluate whether the target solution proposed by the Commission, that is, the taxation of a significant digital presence, i.e. a digital establishment,
can be an effective tool for the taxation of the digital economy in the European
Union. For this purpose, subsequent references were made to selected opinions
of international doctrine, OECD regulations and the draft of the Directive.

References

 1. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 2. Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce?, Final Report of the Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for Taxing Business Profits, OECD, Paris 2004. [Google Scholar]
 3. Azam R., E-commerce Taxation and Cyberspace Law: Integrative Adaptation Model, „Virginia Journal of Law & Technology Association” 2007, 12(5). [Google Scholar]
 4. Baez A., Brauner Y., Withholding Taxes in the Service of BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 14. [Google Scholar]
 5. BEPS ACTIONS 8-10 TRANSFER PRICING – Intangibles, Risks & Capital, High-Risk Transactions, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 6. Chetcuti J.-P., The Challenge of E-commerce to the Definition of a Permanent Establishment: The OECD’s Response, „Inter Lawyer” 2002. [Google Scholar]
 7. Cohen G., Salomon I., Nijkamp P., Information-communications technologies (ICT) and transport: does knowledge underpin policy?, „Telecommunications Policy” 2002, 26, s. 31–52. [Google Scholar]
 8. Geurts M., Server as a permanent establishment?, „Intertax” 2000, 28(4). [Google Scholar]
 9. Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 15. [Google Scholar]
 10. Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. – Reagowanie na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej (FISC 346 ECOFIN 1092). [Google Scholar]
 11. Lasiński-Sulecki K., Stały zakład w warunkach gospodarki elektronicznej, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, przeł. K. Bany, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 13. Posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 19 października 2017 r.) – konkluzje (dok. EUCO 14/17). [Google Scholar]
 14. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing, Paris 2018. [Google Scholar]
 15. Warnieło J., Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowe, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 16. Wniosek Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca z 21 marca 2018 r., KOM(2018) 147 wersja ostateczna (dalej: „Dyrektywa”). [Google Scholar]
 17. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych, KOM/2011/0594. [Google Scholar]
 18. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, KOM(2018) 148 wersja ostateczna. [Google Scholar]
 19. Zasiewska M., Oktawiec A., Chorązka J. (red.), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 20. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 21. Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce?, Final Report of the Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for Taxing Business Profits, OECD, Paris 2004. [Google Scholar]
 22. Azam R., E-commerce Taxation and Cyberspace Law: Integrative Adaptation Model, „Virginia Journal of Law & Technology Association” 2007, 12(5). [Google Scholar]
 23. Baez A., Brauner Y., Withholding Taxes in the Service of BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 14. [Google Scholar]
 24. BEPS ACTIONS 8-10 TRANSFER PRICING – Intangibles, Risks & Capital, High-Risk Transactions, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 25. Chetcuti J.-P., The Challenge of E-commerce to the Definition of a Permanent Establishment: The OECD’s Response, „Inter Lawyer” 2002. [Google Scholar]
 26. Cohen G., Salomon I., Nijkamp P., Information-communications technologies (ICT) and transport: does knowledge underpin policy?, „Telecommunications Policy” 2002, 26, s. 31–52. [Google Scholar]
 27. Geurts M., Server as a permanent establishment?, „Intertax” 2000, 28(4). [Google Scholar]
 28. Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 15. [Google Scholar]
 29. Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. – Reagowanie na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej (FISC 346 ECOFIN 1092). [Google Scholar]
 30. Lasiński-Sulecki K., Stały zakład w warunkach gospodarki elektronicznej, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 31. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, przeł. K. Bany, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 32. Posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 19 października 2017 r.) – konkluzje (dok. EUCO 14/17). [Google Scholar]
 33. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing, Paris 2018. [Google Scholar]
 34. Warnieło J., Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowe, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 35. Wniosek Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca z 21 marca 2018 r., KOM(2018) 147 wersja ostateczna (dalej: „Dyrektywa”). [Google Scholar]
 36. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych, KOM/2011/0594. [Google Scholar]
 37. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, KOM(2018) 148 wersja ostateczna. [Google Scholar]
 38. Zasiewska M., Oktawiec A., Chorązka J. (red.), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Krzemińska, Iwona (2019). Krzemińska, I.. (2019). Propozycje opodatkowania znaczącejobecności cyfrowej w Unii Europejskiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 87-102. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.298 (Original work published 2019)

MLA style

Krzemińska, Iwona. Krzemińska, I.. “Propozycje Opodatkowania Znaczącejobecności Cyfrowej W Unii Europejskiej”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 87-102.

Chicago style

Krzemińska, Iwona. Krzemińska, Iwona . “Propozycje Opodatkowania Znaczącejobecności Cyfrowej W Unii Europejskiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 87-102. doi:10.7206/kp.2080-1084.298.