en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 07.2020 
Tom 12 
Numer 2

Na pograniczu dyscyplin

Andrzej K. Koźmiński
Kozminski University

07.2020 12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.377

Abstrakt

Pod koniec pierwszego ćwierćwiecza XXI w. rzucają się w oczy narastające dysfunkcje i patologie wielkich systemów oraz ich elementów, a zarazem, za pośrednictwem wszechobecnych związków i zależności wzajemnych, całych mgławic mniejszych podmiotów łącznie z rodzinami i mini firmami. Autor stawia pytanie, czy nie należałoby powrócić do niektórych założeń, instrumentów i metod podejścia systemowego z lat 50., 60. i 70. XX w., które według zamierzeń jego twórców miało
umożliwiać uzdrawianie wielkich systemów. Czy osiągnięcia badawcze ostatnich dziesięcioleci pozwalają wypełnić te luki poznawcze, które zdecydowały o niepowodzeniach podejścia systemowego w ubiegłym wieku? Owe luki to przede wszystkim społeczne mechanizmy funkcjonowania zorganizowanych systemów. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dokonał się w tym obszarze ogromny postęp głownie dzięki badaniom interdyscyplinarnym i prowadzonym w ramach wyłonionych w ostatnich latach dyscyplin „hybrydowych”, takich jak socjologia i psychologia
ekonomiczna, organizacji i zarządzania czy ekonomia behawioralna lub finanse behawioralne, nowoczesna ekonomia polityczna, ale także hybrydowe nauki prawne, takie jak ekonomia, socjologia i polityka prawa, nauki polityczne i analizy strategiczne. Zdaniem Autora potrzebna jest próba swoistej reaktywacji podejścia systemowego w zastosowaniu do diagnostyki i uzdrawiania, czyli przeprojektowywania systemów organizacyjnych, a właściwie dynamicznych powiązań w sieci. Konieczna jest modyfikacja klasycznej procedury analizy systemowej i dostosowanie jej do specyfiki zmiennych układów powiązań sieciowych w XXI wieku.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Koźmiński, Andrzej K. (2020). Na pograniczu dyscyplin. (2020). Na pograniczu dyscyplin. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2), 9-19. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.377 (Original work published 07.2020n.e.)

MLA style

Koźmiński, Andrzej K.. „Na Pograniczu Dyscyplin”. 07.2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020, ss. 9-19.

Chicago style

Koźmiński, Andrzej K.. „Na Pograniczu Dyscyplin”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020): 9-19. doi:10.7206/kp.2080-1084.377.