en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 1

Kontrpubliczności polskiego konstytucjonalizmu na przykładzie praw kobiet

Karolina Kocemba
Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.275

Abstrakt

Artykuł porusza kwestię miejsca i obecności kobiet w sferze publicznej, a także wpływania na nie przez instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Za pomocą analizy dyskursu autorka badała orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także dyskurs medialny, które ukazują dominujące tendencje dotyczące praw kobiet w polskim konstytucjonalizmie. Autorka, używając kategorii kontrpubliczności, przybliża także ruchy emancypacyjne istotne ze względu na prawa kobiet i ich obecność
w sferze publicznej. Przygląda się także mitom dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego.
W polskim konstytucjonalizmie dostrzega pole do zaistnienia procesów
emancypacyjnych.

Powiązania

 1. Bator A., Kaczmarek P., Kim ma być wychowanek akademii prawniczej? O perspektywach budowania edukacji prawniczej wokół konstytucji, „Krytyka Prawa” 2018, 10(2). [Google Scholar]
 2. Czarnota A., Kryzys nauki prawa a edukacja prawnicza. O niekonieczności produkowania „użytecznych idiotów”, „Prawo i Więź” 2013, 2(4). [Google Scholar]
 3. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M., Konstytucjonalizm a sfera publiczna, 2019, niepubl. Dostęp do artykułu za zgodą autorów. [Google Scholar]
 4. Desperak I., Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 2003, 30. [Google Scholar]
 5. Dębska H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, Białystok 2014. [Google Scholar]
 6. Dębska H., Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 7. Dębska H., Warczok T., The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Court, [w:] R. Mańko, C. Cercel, A. Sulikowski (red.), Law and Critique in Central Europe. Questioning the Past, Resisting the Present, Oxford 2016. [Google Scholar]
 8. Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 9. Fraser N., Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, „Social Text” 1990, 25/26. [Google Scholar]
 10. Fuszara M., Walka Polek o prawa wyborcze, [w:] Pawlik W., Zakrzewska-Manterys E. (red.), O Społeczeństwie, Moralności i Nauce. Miscellanea, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 11. Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „QSR – Edycja Polska. Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, 2(1). [Google Scholar]
 12. Kluge A., Negt O., Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere, London–New York 2016. [Google Scholar]
 13. Korycka-Zirk M., Konstytucyjność prawa jako podstawa demokratycznej kultury prawnej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2013, 2(2). [Google Scholar]
 14. Królikowski J., Uzasadnienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 15. Krygier M., Tempering power, [w:] Adams M., Ballin E.H., Meuwese A. (red.), Bridging idealism and realism in constitutionalism and Rule of Law, Cambridge 2016. [Google Scholar]
 16. Majewska E., Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i czarne protesty, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 17. Petrażycki L., O prawa dla kobiet, Lwów 1919. [Google Scholar]
 18. Petry-Mroczkowska J., Feminizm – antyfeminizm. Kobieta w Kościele, Kraków 2012. [Google Scholar]
 19. Piotrowski R., Zakaz przerywania ciąży. Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, [w:] Garlicki L., Derlatka M., Wiącek M. (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 20. Spieß C., Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa: przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, „Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs” 2010, 3. [Google Scholar]
 21. Spivak G., Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 22. Synowiec A., W stronę analizy tekstu, wprowadzenie do teorii dyskursu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2013, s. 383–396. [Google Scholar]
 23. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 24. Van Dijk T., Kontekstualizacja w dyskursie parlamentarnym, [w:] A. Duszak, F. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008. [Google Scholar]
 25. Warner M., Publics and Counterpublics, New York 2005Wollenstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 26. Celej P., Apb Hoser: „Trzeba zmienić konstytucję tak, aby bardziej odzwierciedlała chrześcijańskie wartości”, https://natemat.pl/167719,apb-hoser-trzeba-zmienic-konstytucje-tak-aby-bardziej-odzwierciedlala-chrzescijanskie-wartosci [Google Scholar]
 27. Chrzczonowicz M., Biskup szantażuje PiS aborcją: „bo nie będzie błogosławieństwa Bożego. I ta władza upadnie”, https://oko.press/biskup-szantazuje-pis-aborcja-bo-nie-bedzieblogoslawienstwa-bozego-i-ta-wladza-upadnie/?fb_comment_id=1980345055352974_1980365935350886 [Google Scholar]
 28. Episkopat, Prezydium Episkopatu: Jan Paweł II jednoznacznie bronił życia i był za klauzulą sumienia, https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-jan-pawel-ii-jednoznaczniebronil-zycia-i-byl-za-klauzula-sumienia/ [Google Scholar]
 29. European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005–2015 – Report, https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report [Google Scholar]
 30. Gorczyca A., Legalna aborcja? Nie na Podkarpaciu, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,20050830,legalna-aborcja-nie-na-podkarpaciu.html [Google Scholar]
 31. Jackowski J.M., Zrównanie wieku emerytalnego, http://niedziela.pl/artykul/92470/nd/Zrownanie-wieku-emerytalnego [Google Scholar]
 32. Kalisz P., W kościołach nagonka biskupów na Polki. „Manifestacja cywilizacji śmierci, nie znają granic bezczelności”, https://natemat.pl/191419,na-ulicach-czarny-protest-a-w-kosciolachkrzycza-o-czarnych-mszach-i-bezczelnosci-kobiet-episkopat-oburzony-strajkiem [Google Scholar]
 33. Konferencja Episkopatu Polski, Rzecznik Episkopatu: apel do parlamentarzystów o ochronę życia dzieci przed urodzeniem, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-apel-doparlamentarzystow-o-ochrone-zycia-dzieci-przed-urodzeniem/ [Google Scholar]
 34. NTO, Episkopat: Nie można poprzestać na obecnym kompromisie ws. aborcji, https://nto.pl/episkopat-nie-mozna-poprzestac-na-obecnym-kompromisie-ws-aborcji/ar/9822240 [Google Scholar]
 35. Ogórek P., Za nami ingres nowego metropolity – Marka Jędraszewskiego, https://polskatimes.pl/kim-jest-nowy-metropolita-krakowski-abp-marek-jedraszewski-cytaty/ga/11555283/zd/21848113?url_powrotu=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fza-nami-ingresnowego-metropolity-marka-jedraszewskiego%2Far%2F11737302%3Fnajstarsze [Google Scholar]
 36. Ordo Iuris, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/opinia-dotyczaca-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-oplanowaniu-rodziny [Google Scholar]
 37. Ordo Iuris, Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu, https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/OI%20broszura%20Stop%20aborcji_final_rozkladowki.pdf [Google Scholar]
 38. PCh24.pl, Posłowie żądają, aby Trybunał zajął się aborcją eugeniczną. Co zrobi Julia Przyłębska, https://www.pch24.pl/poslowie-zadaja--aby-trybunal-zajal-sie-aborcja-eugeniczna-co-zrobi-julia-przylebska-,64385,i.html [Google Scholar]
 39. Dzięga A., ks. abp, Naród, który zabija dzieci, jest bez przyszłości. Słyszycie to, politycy polscy?, http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-abp-a-dziega-narod-ktoryzabija-dzieci-jest-bez-przyszlosci-slyszycie-to-politycy-polscy/ [Google Scholar]
 40. Safjan M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/wystapienia-bylych-prezesow-tk/marek-safjan-2/ [Google Scholar]
 41. Sikora K., Biskupi narzekają na państwo. Katolicy nie mogą w pełni wykorzystywać klauzuli sumienia, https://natemat.pl/119729,biskupi-narzekaja-na-panstwo-katolicy-nie-mogaw-pelni-wykorzystywac-klauzuli-sumienia [Google Scholar]
 42. Stelmasiak A., Siostry modlą się za Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji, http://www.niedziela.pl/artykul/39714/Siostry-modla-sie-za-Trybunal [Google Scholar]
 43. Szczerbiak A., Lekarze sumienia, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/ [Google Scholar]
 44. Tok FM, Episkopat oburzony strajkiem kobiet. Abp Jędraszewski o „czarnej Ewangelii”, abp Hoser o „niemym krzyku”, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,20785020,episkopat-oburzony-strajkiem-kobiet-abp-jedraszewski-o-czarnej.html [Google Scholar]
 45. Trybunał Konstytucyjny, Informacja publiczna, 1) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/czlonkowie-tk-w-latach-1985-1997/ 2) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/sedziowie-tk-w-stanie-spoczynku/,3) http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu/ [Google Scholar]
 46. Woźnicki Ł., Biskupi w „czarny piątek”: „Pasterze Kościoła i narodu muszą wołać: nie zabijaj!”, http://wyborcza.pl/7,75398,23183366,biskupi-na-czarny-piatek-pasterze-kosciola-i-narodu-musza.html [Google Scholar]
 47. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt. K 26/96. [Google Scholar]
 48. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07. [Google Scholar]
 49. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt. K 12/14. [Google Scholar]
 50. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt. K 14/03. [Google Scholar]
 51. Bator A., Kaczmarek P., Kim ma być wychowanek akademii prawniczej? O perspektywach budowania edukacji prawniczej wokół konstytucji, „Krytyka Prawa” 2018, 10(2). [Google Scholar]
 52. Czarnota A., Kryzys nauki prawa a edukacja prawnicza. O niekonieczności produkowania „użytecznych idiotów”, „Prawo i Więź” 2013, 2(4). [Google Scholar]
 53. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M., Konstytucjonalizm a sfera publiczna, 2019, niepubl. Dostęp do artykułu za zgodą autorów. [Google Scholar]
 54. Desperak I., Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 2003, 30. [Google Scholar]
 55. Dębska H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, Białystok 2014. [Google Scholar]
 56. Dębska H., Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 57. Dębska H., Warczok T., The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Court, [w:] R. Mańko, C. Cercel, A. Sulikowski (red.), Law and Critique in Central Europe. Questioning the Past, Resisting the Present, Oxford 2016. [Google Scholar]
 58. Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 59. Fraser N., Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, „Social Text” 1990, 25/26. [Google Scholar]
 60. Fuszara M., Walka Polek o prawa wyborcze, [w:] Pawlik W., Zakrzewska-Manterys E. (red.), O Społeczeństwie, Moralności i Nauce. Miscellanea, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 61. Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „QSR – Edycja Polska. Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, 2(1). [Google Scholar]
 62. Kluge A., Negt O., Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere, London–New York 2016. [Google Scholar]
 63. Korycka-Zirk M., Konstytucyjność prawa jako podstawa demokratycznej kultury prawnej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2013, 2(2). [Google Scholar]
 64. Królikowski J., Uzasadnienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 65. Krygier M., Tempering power, [w:] Adams M., Ballin E.H., Meuwese A. (red.), Bridging idealism and realism in constitutionalism and Rule of Law, Cambridge 2016. [Google Scholar]
 66. Majewska E., Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i czarne protesty, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 67. Petrażycki L., O prawa dla kobiet, Lwów 1919. [Google Scholar]
 68. Petry-Mroczkowska J., Feminizm – antyfeminizm. Kobieta w Kościele, Kraków 2012. [Google Scholar]
 69. Piotrowski R., Zakaz przerywania ciąży. Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, [w:] Garlicki L., Derlatka M., Wiącek M. (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 70. Spieß C., Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa: przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, „Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs” 2010, 3. [Google Scholar]
 71. Spivak G., Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 72. Synowiec A., W stronę analizy tekstu, wprowadzenie do teorii dyskursu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2013, s. 383–396. [Google Scholar]
 73. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 74. Van Dijk T., Kontekstualizacja w dyskursie parlamentarnym, [w:] A. Duszak, F. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008. [Google Scholar]
 75. Warner M., Publics and Counterpublics, New York 2005Wollenstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 76. Celej P., Apb Hoser: „Trzeba zmienić konstytucję tak, aby bardziej odzwierciedlała chrześcijańskie wartości”, https://natemat.pl/167719,apb-hoser-trzeba-zmienic-konstytucje-tak-aby-bardziej-odzwierciedlala-chrzescijanskie-wartosci [Google Scholar]
 77. Chrzczonowicz M., Biskup szantażuje PiS aborcją: „bo nie będzie błogosławieństwa Bożego. I ta władza upadnie”, https://oko.press/biskup-szantazuje-pis-aborcja-bo-nie-bedzieblogoslawienstwa-bozego-i-ta-wladza-upadnie/?fb_comment_id=1980345055352974_1980365935350886 [Google Scholar]
 78. Episkopat, Prezydium Episkopatu: Jan Paweł II jednoznacznie bronił życia i był za klauzulą sumienia, https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-jan-pawel-ii-jednoznaczniebronil-zycia-i-byl-za-klauzula-sumienia/ [Google Scholar]
 79. European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005–2015 – Report, https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report [Google Scholar]
 80. Gorczyca A., Legalna aborcja? Nie na Podkarpaciu, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,20050830,legalna-aborcja-nie-na-podkarpaciu.html [Google Scholar]
 81. Jackowski J.M., Zrównanie wieku emerytalnego, http://niedziela.pl/artykul/92470/nd/Zrownanie-wieku-emerytalnego [Google Scholar]
 82. Kalisz P., W kościołach nagonka biskupów na Polki. „Manifestacja cywilizacji śmierci, nie znają granic bezczelności”, https://natemat.pl/191419,na-ulicach-czarny-protest-a-w-kosciolachkrzycza-o-czarnych-mszach-i-bezczelnosci-kobiet-episkopat-oburzony-strajkiem [Google Scholar]
 83. Konferencja Episkopatu Polski, Rzecznik Episkopatu: apel do parlamentarzystów o ochronę życia dzieci przed urodzeniem, https://episkopat.pl/rzecznik-episkopatu-apel-doparlamentarzystow-o-ochrone-zycia-dzieci-przed-urodzeniem/ [Google Scholar]
 84. NTO, Episkopat: Nie można poprzestać na obecnym kompromisie ws. aborcji, https://nto.pl/episkopat-nie-mozna-poprzestac-na-obecnym-kompromisie-ws-aborcji/ar/9822240 [Google Scholar]
 85. Ogórek P., Za nami ingres nowego metropolity – Marka Jędraszewskiego, https://polskatimes.pl/kim-jest-nowy-metropolita-krakowski-abp-marek-jedraszewski-cytaty/ga/11555283/zd/21848113?url_powrotu=https%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fza-nami-ingresnowego-metropolity-marka-jedraszewskiego%2Far%2F11737302%3Fnajstarsze [Google Scholar]
 86. Ordo Iuris, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/opinia-dotyczaca-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-oplanowaniu-rodziny [Google Scholar]
 87. Ordo Iuris, Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu, https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/OI%20broszura%20Stop%20aborcji_final_rozkladowki.pdf [Google Scholar]
 88. PCh24.pl, Posłowie żądają, aby Trybunał zajął się aborcją eugeniczną. Co zrobi Julia Przyłębska, https://www.pch24.pl/poslowie-zadaja--aby-trybunal-zajal-sie-aborcja-eugeniczna-co-zrobi-julia-przylebska-,64385,i.html [Google Scholar]
 89. Dzięga A., ks. abp, Naród, który zabija dzieci, jest bez przyszłości. Słyszycie to, politycy polscy?, http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-abp-a-dziega-narod-ktoryzabija-dzieci-jest-bez-przyszlosci-slyszycie-to-politycy-polscy/ [Google Scholar]
 90. Safjan M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/wystapienia-bylych-prezesow-tk/marek-safjan-2/ [Google Scholar]
 91. Sikora K., Biskupi narzekają na państwo. Katolicy nie mogą w pełni wykorzystywać klauzuli sumienia, https://natemat.pl/119729,biskupi-narzekaja-na-panstwo-katolicy-nie-mogaw-pelni-wykorzystywac-klauzuli-sumienia [Google Scholar]
 92. Stelmasiak A., Siostry modlą się za Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji, http://www.niedziela.pl/artykul/39714/Siostry-modla-sie-za-Trybunal [Google Scholar]
 93. Szczerbiak A., Lekarze sumienia, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/ [Google Scholar]
 94. Tok FM, Episkopat oburzony strajkiem kobiet. Abp Jędraszewski o „czarnej Ewangelii”, abp Hoser o „niemym krzyku”, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,20785020,episkopat-oburzony-strajkiem-kobiet-abp-jedraszewski-o-czarnej.html [Google Scholar]
 95. Trybunał Konstytucyjny, Informacja publiczna, 1) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/czlonkowie-tk-w-latach-1985-1997/ 2) http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/sedziowie-tk-w-stanie-spoczynku/,3) http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu/ [Google Scholar]
 96. Woźnicki Ł., Biskupi w „czarny piątek”: „Pasterze Kościoła i narodu muszą wołać: nie zabijaj!”, http://wyborcza.pl/7,75398,23183366,biskupi-na-czarny-piatek-pasterze-kosciola-i-narodu-musza.html [Google Scholar]
 97. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt. K 26/96. [Google Scholar]
 98. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07. [Google Scholar]
 99. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt. K 12/14. [Google Scholar]
 100. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt. K 14/03. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kocemba, Karolina (2019). Kocemba, K. . (2019). Kontrpubliczności polskiego konstytucjonalizmu na przykładzie praw kobiet. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 56-82. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.275 (Original work published 2019)

MLA style

Kocemba, Karolina. Kocemba, K. . „Kontrpubliczności Polskiego Konstytucjonalizmu Na Przykładzie Praw Kobiet”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 1, 2019, ss. 56-82.

Chicago style

Kocemba, Karolina. Kocemba, Karolina . „Kontrpubliczności Polskiego Konstytucjonalizmu Na Przykładzie Praw Kobiet”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 1 (2019): 56-82. doi:10.7206/kp.2080-1084.275.