en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 2

Władza a kultura II

Waldemar Jan Wołpiuk
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.311

Abstrakt

Przedmiotem drugiej części artykułu (pierwsza część została opublikowana w numerze 1/2019 „Krytyki Prawa”) pozostaje analiza wpływu wzorców kultury, m. in. takich jak uczciwość, dialog społeczny, eliminacja przemocy, na formowanie stosunków między władzą a członkami społeczności państwowej.

Powiązania

 1. Arendt H., Wola, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 2. Arystoteles, Polityka, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 4. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte starego i nowego testamentu, http://biblia.deon.pl/2010 (dostęp: 25.05.2019). [Google Scholar]
 5. Brożek B., Stelmach J., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 6. Collins J.B., „Wschód” uczy „Zachód”: wpływ polskiej myśli konstytucyjnej na kulturę prawną w zachodnim świecie w latach 1572–1810, [w:] Pamięć chwili, która nas samym sobie wróciła... Wykłady trzeciomajowe w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2000–2016, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2017. [Google Scholar]
 8. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 9. Kołakowski L. Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 10. Kordela M., Koncepcja rule of law w prawie angielskim a wartość formalna prawa, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 11. Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 12. Lipoński W., Narodziny cywilizacji wysp brytyjskich, Poznań 2017. [Google Scholar]
 13. Oniszczuk J., Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Państwo prawa jeszcze w budowie, A. Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 15. Pieńkos J., Praecepta iuris, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 16. Rawls J., Justice as Fairness, „The Journal of Philosophy” 1957, 54(22), s. 653–662. [Google Scholar]
 17. Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później, E. Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 18. Trevelyan G.M., Historia Anglii, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 19. Wołpiuk W.J., Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 20. Wołpiuk W.J., Władza a wolność. Droga do normatywności, „Państwo Prawne” 2014, 1(4). [Google Scholar]
 21. Wołpiuk W.J., Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 22. Wronkowska S., Przestrzeganie prawa, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001. [Google Scholar]
 23. Wronkowska S., Czy Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 81–98. [Google Scholar]
 24. Wronkowska S., Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 25. Zins H., Historia Anglii, Wrocław 1971. [Google Scholar]
 26. Zmierczak M., Kształtowanie się koncepcji państwa prawnego (na przykładzie niemieckiej myśli polityczno-prawnej), [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 27. Arendt H., Wola, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 28. Arystoteles, Polityka, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 29. Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 30. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte starego i nowego testamentu, http://biblia.deon.pl/2010 (dostęp: 25.05.2019). [Google Scholar]
 31. Brożek B., Stelmach J., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 32. Collins J.B., „Wschód” uczy „Zachód”: wpływ polskiej myśli konstytucyjnej na kulturę prawną w zachodnim świecie w latach 1572–1810, [w:] Pamięć chwili, która nas samym sobie wróciła... Wykłady trzeciomajowe w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2000–2016, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 33. Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2017. [Google Scholar]
 34. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 35. Kołakowski L. Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 36. Kordela M., Koncepcja rule of law w prawie angielskim a wartość formalna prawa, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 37. Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 38. Lipoński W., Narodziny cywilizacji wysp brytyjskich, Poznań 2017. [Google Scholar]
 39. Oniszczuk J., Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 40. Państwo prawa jeszcze w budowie, A. Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 41. Pieńkos J., Praecepta iuris, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 42. Rawls J., Justice as Fairness, „The Journal of Philosophy” 1957, 54(22), s. 653–662. [Google Scholar]
 43. Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później, E. Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 44. Trevelyan G.M., Historia Anglii, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 45. Wołpiuk W.J., Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 46. Wołpiuk W.J., Władza a wolność. Droga do normatywności, „Państwo Prawne” 2014, 1(4). [Google Scholar]
 47. Wołpiuk W.J., Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 48. Wronkowska S., Przestrzeganie prawa, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001. [Google Scholar]
 49. Wronkowska S., Czy Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 81–98. [Google Scholar]
 50. Wronkowska S., Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 51. Zins H., Historia Anglii, Wrocław 1971. [Google Scholar]
 52. Zmierczak M., Kształtowanie się koncepcji państwa prawnego (na przykładzie niemieckiej myśli polityczno-prawnej), [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wołpiuk, Waldemar Jan (2019). Wołpiuk, W. J.. (2019). Władza a kultura II. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 283-298. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.311 (Original work published 2019)

MLA style

Wołpiuk, Waldemar Jan. Wołpiuk, W. J.. „Władza A Kultura Ii”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 2, 2019, ss. 283-298.

Chicago style

Wołpiuk, Waldemar Jan. Wołpiuk, Waldemar Jan . „Władza A Kultura Ii”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 2 (2019): 283-298. doi:10.7206/kp.2080-1084.311.