en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 2

O problematyce nadpłat powstałych w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego

Rafał Dowgier
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.304

Abstrakt

Jednym z podstawowych uprawnień Trybunału Konstytucyjnego nadanych mu postanowieniami ustawy zasadniczej jest orzekanie w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenia Trybunału odnoszą się również do ustaw podatkowych, co implikuje określone konsekwencje związane z weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych dokonanych w oparciu o zakwestionowany przepis i zasadniczo prowadzi do powstania nadpłat. Sytuacje takie w ostatnim czasie nie należą do rzadkości, co uzasadnia głębszą refleksję nad tym tematem w kontekście racjonalności uregulowanych na gruncie ustawy – Ordynacja podatkowa procedur weryfikacji poprawności zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji lub decyzji. Postawić należy tezę, iż niejednolity charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i różny sposób rozliczenia podatku nie zostały w dostateczny sposób uwzględnione w przepisach tej ustawy. Prowadzi to do określonych problemów praktycznych na gruncie prawa podatkowego, które zostaną zasygnalizowane w niniejszym opracowaniu.

Powiązania

 1. Brzeziński B., Jezierski J., Z problematyki wykładni prawa podatkowego, Łódź 1992. [Google Scholar]
 2. Dowgier R., Wniosek o oprocentowanie nadpłaty, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, 6. [Google Scholar]
 3. Dowgier R., Przyczynienie się organu podatkowego do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji jako warunek oprocentowania nadpłaty, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015, 4. [Google Scholar]
 4. Dowgier R., Etel L. (red.), Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Białystok 2013. [Google Scholar]
 5. Dowgier R., Etel L. (red.), Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Teszner K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 6. Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017. [Google Scholar]
 7. Etel L., Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a zwrot nadpłaty, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, 3. [Google Scholar]
 8. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 9. Olechno A., Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na stosowanie prawa podatkowego w Polsce, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, 9. [Google Scholar]
 10. Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, 67(1). [Google Scholar]
 12. Smoktunowicz E., Mieszkowski J., Źródła i wykładnia prawa podatkowego, Białystok 1998. [Google Scholar]
 13. Woś T., Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, 25(3), http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 13.03.2019). [Google Scholar]
 14. Brzeziński B., Jezierski J., Z problematyki wykładni prawa podatkowego, Łódź 1992. [Google Scholar]
 15. Dowgier R., Wniosek o oprocentowanie nadpłaty, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, 6. [Google Scholar]
 16. Dowgier R., Przyczynienie się organu podatkowego do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji jako warunek oprocentowania nadpłaty, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015, 4. [Google Scholar]
 17. Dowgier R., Etel L. (red.), Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Białystok 2013. [Google Scholar]
 18. Dowgier R., Etel L. (red.), Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Teszner K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 19. Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017. [Google Scholar]
 20. Etel L., Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a zwrot nadpłaty, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, 3. [Google Scholar]
 21. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 22. Olechno A., Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na stosowanie prawa podatkowego w Polsce, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, 9. [Google Scholar]
 23. Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, 67(1). [Google Scholar]
 25. Smoktunowicz E., Mieszkowski J., Źródła i wykładnia prawa podatkowego, Białystok 1998. [Google Scholar]
 26. Woś T., Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, 25(3), http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 13.03.2019). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dowgier, Rafał (2019). Dowgier, R. . (2019). O problematyce nadpłat powstałych w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 169-186. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.304 (Original work published 2019)

MLA style

Dowgier, Rafał. Dowgier, R. . „O Problematyce Nadpłat Powstałych W Związku Z Orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 2, 2019, ss. 169-186.

Chicago style

Dowgier, Rafał. Dowgier, Rafał . „O Problematyce Nadpłat Powstałych W Związku Z Orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 2 (2019): 169-186. doi:10.7206/kp.2080-1084.304.