en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 2

Nadmiar czy niedobór regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym?

Piotr Bielski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.302

Abstrakt

Jedną z konsekwencji znaczącej aktywności legislacyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. jest między innymi to, że licznym nowelizacjom podlegają również akty prawne pełniące w systemie prawa szczególną rolę (kodeksy). Czy nowelizacje te wpływają na spójność i przejrzystość zawartych w kodeksach regulacji prawnych? Czy np. zasadniczym motywem podejmowania wielu zmian legislacyjnych, którym podlegał kodeks cywilny w odniesieniu do regulacji prawnych obrotu gospodarczego – w tym zwłaszcza w odniesieniu do regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych – po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego w latach 1989–1990, był zamiar realizacji zasługującego bez wątpienia na aprobatę postulatu uwzględniania potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, poprzez modernizację istniejących, wprowadzanie nowych i ewentualnie rezygnację z tych istniejących regulacji prawnych w omawianej materii, których praktyczne znaczenie i zastosowanie jest obecnie znikome? Czy wobec tego w odniesieniu do aktualnego kształtu części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym można mówić o jej optymalnym stanie, czy też może o nadmiarze albo niedoborze regulacji prawnych w tej materii? Czy istnieją projekty zmian wymienionego obszaru regulacji prawnych i w którym kierunku zmierzają? Przedmiotem niniejszego opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania.

Powiązania

 1. Herbet A., Założenia przyszłej regulacji umów o współdziałanie (ze szczególnym uwzględnieniemspółki cywilnej), Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego,Katowice 2017. [Google Scholar]
 2. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 3. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z 2015 r. z objaśnieniami, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 4. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 5. Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 6. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Ustawa – Prawo spółek handlowych. Projekt z 20 maja 1998 r. Uzasadnienie projektu ustawy, „Studia Prawnicze” 1998, 1–2. [Google Scholar]
 7. Herbet A., Założenia przyszłej regulacji umów o współdziałanie (ze szczególnym uwzględnieniemspółki cywilnej), Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego,Katowice 2017. [Google Scholar]
 8. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 9. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z 2015 r. z objaśnieniami, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 11. Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 12. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Ustawa – Prawo spółek handlowych. Projekt z 20 maja 1998 r. Uzasadnienie projektu ustawy, „Studia Prawnicze” 1998, 1–2. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bielski, Piotr (2019). Bielski, P. . (2019). Nadmiar czy niedobór regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 140-154. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.302 (Original work published 2019)

MLA style

Bielski, Piotr. Bielski, P. . „Nadmiar Czy Niedobór Regulacji Prawnych Części Szczególnej Prawa Umów Handlowych W Kodeksie Cywilnym?”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 2, 2019, ss. 140-154.

Chicago style

Bielski, Piotr. Bielski, Piotr . „Nadmiar Czy Niedobór Regulacji Prawnych Części Szczególnej Prawa Umów Handlowych W Kodeksie Cywilnym?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 2 (2019): 140-154. doi:10.7206/kp.2080-1084.302.