en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2019 
Tom 11 
Numer 2

Ewolucja koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej („FE”) a gospodarka cyfrowa

6/2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.300

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie szeroko dyskutowanego w ostatnich miesiącach zagadnienia istnienia w danym kraju „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” podmiotu zagranicznego, które jednak wydaje się (być może niesłusznie) dotąd specjalnie nieanalizowane przez podmioty prowadzące działalność o charakterze cyfrowym celem określenia zasad opodatkowania transakcji VAT. W niniejszym artykule postaramy się dokonać analizy definicji FE w oparciu o zarówno przepisy prawa, jak i
dorobek polskiego i unijnego orzecznictwa. Jednocześnie, postaramy się więc odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na stabilność rozliczeń podatkowych podatników z branży cyfrowej może mieć praktyka organów podatkowych w zakresie intepretowania przesłanek powodujących powstanie FE. Dodatkowym zamierzeniem autorek jest próba znalezienia równowagi w obecnie prezentowanych poglądach odnośnie do FE, które to poglądy ze strony administracji podatkowej kreują wizerunek Polski jako kraju o wysoce niestabilnej praktyce podatkowej, oderwanej od logicznych argumentów i natury biznesu.

Powiązania

  1. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, wyd. 12, LEX, 2018. [Google Scholar]
  2. Namysłowski R., Sachs K. (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz, LEX, 2008. [Google Scholar]
  3. Rutkowska-Brdulak A., Wprowadzenie, [w:] Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  4. Schippers M.L., Boender J.M.B., VAT and Fixed Establishments: mysteries solved?, „Intertax” 2015, 11. [Google Scholar]
  5. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, wyd. 12, LEX, 2018. [Google Scholar]
  6. Namysłowski R., Sachs K. (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz, LEX, 2008. [Google Scholar]
  7. Rutkowska-Brdulak A., Wprowadzenie, [w:] Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  8. Schippers M.L., Boender J.M.B., VAT and Fixed Establishments: mysteries solved?, „Intertax” 2015, 11. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Plichta, Aleksandra & Mazurek, Urszula (2019). Plichta, A. , & Mazurek, U. . (2019). Ewolucja koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej („FE”) a gospodarka cyfrowa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 116-128. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.300 (Original work published 6/2019n.e.)

MLA style

Plichta, Aleksandra and Mazurek, Urszula. Plichta, A. , i U. Mazurek. „Ewolucja Koncepcji Stałego Miejsca Prowadzenia Działalności Gospodarczej („Fe”) A Gospodarka Cyfrowa”. 6/2019n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 2, 2019, ss. 116-128.

Chicago style

Plichta, Aleksandra and Mazurek, Urszula. Plichta, Aleksandra , i Urszula Mazurek. „Ewolucja Koncepcji Stałego Miejsca Prowadzenia Działalności Gospodarczej („Fe”) A Gospodarka Cyfrowa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 2 (2019): 116-128. doi:10.7206/kp.2080-1084.300.