en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Cass R. Sunstein – konstytucjonalista społecznie zaangażowany

Sebastian Kubas
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.333

Abstrakt

Artykuł przedstawia dorobek Cassa R. Sunsteina, uznanego i szeroko cytowanego badacza prawa. Autor prezentuje w nim wątki i idee wyrażone w kilkunastu książkach C.R. Sunsteina wydanych w latach 1993–2017. Uwypuklone zostały kwestie o wymiarze konstytucyjnym. Starając się ukazać dorobek Sunsteina w szerszym kontekście, autor przedstawia zwrot, jaki dokonał się w podejściu Sunsteina do problemów i wyzwań politycznych – od podejścia czysto prawniczego do bardziej zróżnicowanego i
wielowymiarowego. Omawia więc poglądy Sunsteina na takie tematy jak stronniczość konstytucji, niezupełne uzgodnienia, sędziowski minimalizm, wpływ ideologii na orzecznictwo, koszt praw i polaryzacja grupowa. Dzieła tego współczesnego Publiusza pokazują, że praktyczne uprawianie prawa konstytucyjnego to znacznie więcej niż studia z zakresu językoznawstwa czy też kompilowanie orzeczeń sądu konstytucyjnego. Rozległy dorobek Cassa R. Sunsteina dostarcza obszernego materiału do tworzenia nowych rozwiązań konstytucyjnych osadzonych w realnych problemach społecznych.

Powiązania

 1. Amar A.R., America’s Unwritten Constitution. The Precedents and Principles We Live By, New York 2015. [Google Scholar]
 2. Holmes S., Sunstein C.R., The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, New York 1999. [Google Scholar]
 3. Keck T.M., The Most Activist Supreme Court in History. The Road to Modern Judicial Conservatism, Chicago 2004. [Google Scholar]
 4. Kubas S., Gangi Ameryki – ponadpartyjne mechanizmy łagodzenia kryzysów politycznych w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w: P. Laidler, J. Szymanek (red.), Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2014. [Google Scholar]
 5. Graber M.A., What’s in Crisis? The Postwar Constitutional Paradigm, Transformative Constitutionalism, and the Fate of Constitutional Democracy, w: M.A. Graber, S. Levinson, [Google Scholar]
 6. M. Tushnet (eds.), Constitutional Democracy in Crisis?, New York 2018. [Google Scholar]
 7. Orliński W., Internet. Czas się bać, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 8. Stambulski M., Czarnota A., Janusowe oblicze konstytucjonalizmu, „Krytyka Prawa” 2019, nr 1(11). [Google Scholar]
 9. Sunstein C.R., A Constitution of Many Minds. Why the Founding Document Doesn’t Mean What It Meant Before, Princeton 2001. [Google Scholar]
 10. Sunstein C.R., Challenge Everything You Think – Democracy Depends on It, „The Guardian”, 27 IV 2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/27/challenge-everything-democracy-representative-government [Google Scholar]
 11. Sunstein C.R., Going to Extremes. How Like Minds Unite and Divide, Cambridge 2009. [Google Scholar]
 12. Sunstein C.R., Legal Reasoning and Political Conflict, New York 1998. [Google Scholar]
 13. Sunstein C.R., One Case at a Time. Judicial Minimalism on the Supreme Court, Cambridge 2001. [Google Scholar]
 14. Sunstein C.R., Radicals in Robes. Why Extreme Right-Wing Courts Are Wrong for America, New York 2005. [Google Scholar]
 15. Sunstein C.R., The Partial Constitution, Cambridge 1993. [Google Scholar]
 16. Sunstein C.R., The World According to Star Wars, New York 2016. [Google Scholar]
 17. Sunstein C.R., Valuing Life. Humanizing the Regulatory State, Chicago 2014. [Google Scholar]
 18. Sunstein C.R., Epstein R.A., The Vote. Bush, Gore, and the Supreme Court, Chicago 2001. [Google Scholar]
 19. Sunstein C.R., Schkade D., Ellman L.M., Sawicki A., Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary, Washington 2006. [Google Scholar]
 20. Thaler R.H., Sunstein C.R., Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, London 2009. [Google Scholar]
 21. Amar A.R., America’s Unwritten Constitution. The Precedents and Principles We Live By, New York 2015. [Google Scholar]
 22. Holmes S., Sunstein C.R., The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, New York 1999. [Google Scholar]
 23. Keck T.M., The Most Activist Supreme Court in History. The Road to Modern Judicial Conservatism, Chicago 2004. [Google Scholar]
 24. Kubas S., Gangi Ameryki – ponadpartyjne mechanizmy łagodzenia kryzysów politycznych w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w: P. Laidler, J. Szymanek (red.), Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2014. [Google Scholar]
 25. Graber M.A., What’s in Crisis? The Postwar Constitutional Paradigm, Transformative Constitutionalism, and the Fate of Constitutional Democracy, w: M.A. Graber, S. Levinson, [Google Scholar]
 26. M. Tushnet (eds.), Constitutional Democracy in Crisis?, New York 2018. [Google Scholar]
 27. Orliński W., Internet. Czas się bać, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 28. Stambulski M., Czarnota A., Janusowe oblicze konstytucjonalizmu, „Krytyka Prawa” 2019, nr 1(11). [Google Scholar]
 29. Sunstein C.R., A Constitution of Many Minds. Why the Founding Document Doesn’t Mean What It Meant Before, Princeton 2001. [Google Scholar]
 30. Sunstein C.R., Challenge Everything You Think – Democracy Depends on It, „The Guardian”, 27 IV 2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/27/challenge-everything-democracy-representative-government [Google Scholar]
 31. Sunstein C.R., Going to Extremes. How Like Minds Unite and Divide, Cambridge 2009. [Google Scholar]
 32. Sunstein C.R., Legal Reasoning and Political Conflict, New York 1998. [Google Scholar]
 33. Sunstein C.R., One Case at a Time. Judicial Minimalism on the Supreme Court, Cambridge 2001. [Google Scholar]
 34. Sunstein C.R., Radicals in Robes. Why Extreme Right-Wing Courts Are Wrong for America, New York 2005. [Google Scholar]
 35. Sunstein C.R., The Partial Constitution, Cambridge 1993. [Google Scholar]
 36. Sunstein C.R., The World According to Star Wars, New York 2016. [Google Scholar]
 37. Sunstein C.R., Valuing Life. Humanizing the Regulatory State, Chicago 2014. [Google Scholar]
 38. Sunstein C.R., Epstein R.A., The Vote. Bush, Gore, and the Supreme Court, Chicago 2001. [Google Scholar]
 39. Sunstein C.R., Schkade D., Ellman L.M., Sawicki A., Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary, Washington 2006. [Google Scholar]
 40. Thaler R.H., Sunstein C.R., Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, London 2009. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kubas, Sebastian (2019). Kubas, S. . (2019). Cass R. Sunstein – konstytucjonalista społecznie zaangażowany. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 292-315. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.333 (Original work published 2019)

MLA style

Kubas, Sebastian. Kubas, S. . „Cass R. Sunstein – Konstytucjonalista Społecznie Zaangażowany”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 292-315.

Chicago style

Kubas, Sebastian. Kubas, Sebastian . „Cass R. Sunstein – Konstytucjonalista Społecznie Zaangażowany”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 292-315. doi:10.7206/kp.2080-1084.333.