en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Analiza porównawcza instytucji odpowiedzialnych za wybór sędziów we Francji, Niemczech i Polsce

Krzysztof Pasierbek
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.324

Abstrakt

Autor przedstawia komparatystykę instytucji odpowiedzialnych za wybór, awanse i nominacje sędziów we Francji, Niemczech i Polsce. Na samym początku – we wprowadzeniu – przedstawiono genezę instytucji będących odpowiednikiem Krajowej Rady Sądownictwa, poczynając od podłoża filozoficznego idei niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przechodząc na grunt regulacji międzynarodowych, na konstytucjach poszczególnych państw kończąc. W części właściwej dokonano podziału na 3 części: krótka charakterystyka władzy sądowniczej, skład instytucji odpowiadającej za wybór sędziów oraz sposób powoływania jej członków i kompetencje rady oraz sposób powoływania sędziów. Każde z tych zagadnień podzielono ze względu na wybrane kraje, dzięki czemu czytelnik uzyska jasny obraz tego, jak instytucje te działają w poszczególnych krajach. W ramach podsumowania przedstawione zostały wnioski, jak w wybranych krajach spełniona jest zasada niezależności sądownictwa oraz czy spełnienie tej zasady zależy tylko i wyłącznie od ram prawnych.

Powiązania

 1. Bobokhidze M., Ensuring judicial independence through appointment of judges by council for the judiciary: Georgia, France, Budapeszt 2012. [Google Scholar]
 2. Dąbrowski S., Władza sądownicza – definicja, funkcje atrybuty, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 4. Konstytucja. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016. [Google Scholar]
 5. Łazarska A., Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 6. Garlicki L., Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Garoupa N., Ginsburg T., The comparative law and economics of judicial councils, “Berkley Journal of International Law” 2009, nr 1. [Google Scholar]
 8. Pilitowski B., Hoffman M., Kociołowicz-Wiśniewska B., Skąd się biorą sędziowie?, Raport fundacji Court Watch Polska. [Google Scholar]
 9. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 10. Strzembosz A., Zakroczymski S., Między Prawem i Sprawiedliwością, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 11. Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, w: Jubileuszowa monografia XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, red. P. Tuleja, Toruń–Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Volcansek M.L., Appointing Judges the European Way, “Fordham Urban Law Journal” 2007, No. 1, Vol. 34. [Google Scholar]
 13. Zajadło J., Fałszywość hasła „Demokracja, a nie sędziokracja” – analiza filozoficzno-prawna, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, No. 3(36), pp. 5–12. [Google Scholar]
 14. Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 15. Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi o art. 144 u. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 16. Zoll F., Jak zostaje się sędzią w Niemczech? Czy to porównanie jest uzasadnione?, „Gazeta Wyborcza”, 21 lipca 2017. [Google Scholar]
 17. Bobokhidze M., Ensuring judicial independence through appointment of judges by council for the judiciary: Georgia, France, Budapeszt 2012. [Google Scholar]
 18. Dąbrowski S., Władza sądownicza – definicja, funkcje atrybuty, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 19. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Konstytucja. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016. [Google Scholar]
 21. Łazarska A., Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, w: Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Garlicki L., Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 23. Garoupa N., Ginsburg T., The comparative law and economics of judicial councils, “Berkley Journal of International Law” 2009, nr 1. [Google Scholar]
 24. Pilitowski B., Hoffman M., Kociołowicz-Wiśniewska B., Skąd się biorą sędziowie?, Raport fundacji Court Watch Polska. [Google Scholar]
 25. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 26. Strzembosz A., Zakroczymski S., Między Prawem i Sprawiedliwością, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 27. Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa, w: Jubileuszowa monografia XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, red. P. Tuleja, Toruń–Warszawa 2010. [Google Scholar]
 28. Volcansek M.L., Appointing Judges the European Way, “Fordham Urban Law Journal” 2007, No. 1, Vol. 34. [Google Scholar]
 29. Zajadło J., Fałszywość hasła „Demokracja, a nie sędziokracja” – analiza filozoficzno-prawna, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, No. 3(36), pp. 5–12. [Google Scholar]
 30. Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 31. Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi o art. 144 u. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 32. Zoll F., Jak zostaje się sędzią w Niemczech? Czy to porównanie jest uzasadnione?, „Gazeta Wyborcza”, 21 lipca 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pasierbek, Krzysztof (2019). Pasierbek, K. . (2019). Analiza porównawcza instytucji odpowiedzialnych za wybór sędziów we Francji, Niemczech i Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 133-151. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.324 (Original work published 2019)

MLA style

Pasierbek, Krzysztof. Pasierbek, K. . „Analiza Porównawcza Instytucji Odpowiedzialnych Za Wybór Sędziów We Francji, Niemczech I Polsce”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 133-151.

Chicago style

Pasierbek, Krzysztof. Pasierbek, Krzysztof . „Analiza Porównawcza Instytucji Odpowiedzialnych Za Wybór Sędziów We Francji, Niemczech I Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 133-151. doi:10.7206/kp.2080-1084.324.