en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej

Karol Popławski
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.320

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę dokonania zaktualizowanej typologii prawa miękkiego. Sytuuje je w ramach mechanizmów bardziej o podłożu moralnym, socjologicznym i politycznym. Nie oznacza to braku jego prawnej relewantności, niemniej ujmowanie regulacji soft law w ramach „systemu normatywnego” nie zasługuje na uwzględnienie, m.in. z uwagi na specyfikę prawa miękkiego (m.in. formułowanie regulacji w sposób generalny i
nieprecyzyjny, niepewność wprowadzanych rozwiązań, brak obligatoryjności ich wprowadzania). Wskazuje na funkcje pełnione przez soft law w międzynarodowym dyskursie z zakresu prawa publicznego. Przedstawia także różnice w ich ujmowaniu na gruncie prawa międzynarodowego (również wspólnotowego) oraz wewnętrznego. Spośród całego katalogu poszczególnych funkcji i zadań soft law, należy baczyć szczególnie na rolę koordynującą pełnioną przez mechanizmy prawa miękkiego. Na tym tle artykuł dokonuje kategoryzacji opinii Komisji Weneckiej w ramach prawa miękkiego. Wykazują one bowiem cechy typowe dla jego mechanizmów: pełnią rolę spajającą,
względnie objaśniającą prawo międzynarodowe, opierają się na niekwestionowanym autorytecie podmiotu kreującego, nie są jednak objęte przymusową implementacją. W podsumowaniu wskazano zaś na szansę, ale też istotne zagrożenie związane z prowadzaniem międzynarodowego dyskursu prawnego w oparciu o powyższe instrumenty prawa miękkiego.

Powiązania

 1. Ackerman B., Rise of the World Constitutionalism, “Virginia Law Review” 1997, No. 83. [Google Scholar]
 2. Alvarez J.E., International Organizations as Law-makers, Oxford University Press, Oxford 2005. [Google Scholar]
 3. Bartole S., Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law, „European Constitutional Law Review” 2017, nr 13. [Google Scholar]
 4. Bartole S., Final Remarks: The role of the Venice Commission, „Review of the Central and East European Law” 2001, nr 26. [Google Scholar]
 5. Biernat T., Soft Law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze” 2012, nr 2. [Google Scholar]
 6. Bierzanek R., Symonides M., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VIII, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 7. Blutman L., In the trap of the legal metaphor: International Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 2010, Vol. 59, No. 7. [Google Scholar]
 8. Boyle A.E., Some reflections on Treaties and Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48, No. 4. [Google Scholar]
 9. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Ingelse C., Soft law?, „20 Polish Yearbook of International Law” 1993. [Google Scholar]
 11. Downs G.W., Jones M.A., Reputation, Compliance and International Law, „Journal of Legal Studies” 2002, Vol. 31, No. 2. [Google Scholar]
 12. Guzman A.T., How International Law Works, Oxford 2008. [Google Scholar]
 13. European Union: College discusses a draft Rule of Law Opinion on the situation in Poland, „Asian News Monitor”, 20 may 2016 – report information from ProQuest. [Google Scholar]
 14. Jabłońska-Bonca, J. Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu, „Krytyka Prawa” 2015, tom VII. [Google Scholar]
 15. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 16. Jowell J., The Venice Commission – Disseminating Democracy through Law, „Public Law” 2001. [Google Scholar]
 17. Kamiński I.C., Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 18. Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 19. Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. II, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 20. Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, nr 4. [Google Scholar]
 21. Ackerman B., Rise of the World Constitutionalism, “Virginia Law Review” 1997, No. 83. [Google Scholar]
 22. Alvarez J.E., International Organizations as Law-makers, Oxford University Press, Oxford 2005. [Google Scholar]
 23. Bartole S., Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law, „European Constitutional Law Review” 2017, nr 13. [Google Scholar]
 24. Bartole S., Final Remarks: The role of the Venice Commission, „Review of the Central and East European Law” 2001, nr 26. [Google Scholar]
 25. Biernat T., Soft Law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze” 2012, nr 2. [Google Scholar]
 26. Bierzanek R., Symonides M., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VIII, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 27. Blutman L., In the trap of the legal metaphor: International Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 2010, Vol. 59, No. 7. [Google Scholar]
 28. Boyle A.E., Some reflections on Treaties and Soft Law, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48, No. 4. [Google Scholar]
 29. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 30. Ingelse C., Soft law?, „20 Polish Yearbook of International Law” 1993. [Google Scholar]
 31. Downs G.W., Jones M.A., Reputation, Compliance and International Law, „Journal of Legal Studies” 2002, Vol. 31, No. 2. [Google Scholar]
 32. Guzman A.T., How International Law Works, Oxford 2008. [Google Scholar]
 33. European Union: College discusses a draft Rule of Law Opinion on the situation in Poland, „Asian News Monitor”, 20 may 2016 – report information from ProQuest. [Google Scholar]
 34. Jabłońska-Bonca, J. Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu, „Krytyka Prawa” 2015, tom VII. [Google Scholar]
 35. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 36. Jowell J., The Venice Commission – Disseminating Democracy through Law, „Public Law” 2001. [Google Scholar]
 37. Kamiński I.C., Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 38. Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2. [Google Scholar]
 39. Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. II, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 40. Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, nr 4. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Popławski, Karol (2019). Popławski, K.. (2019). Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 56-73. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.320 (Original work published 2019)

MLA style

Popławski, Karol. Popławski, K.. „Rola I Funkcje Mechanizmów Miękkiego Prawa W Międzynarodowym Dyskursie Publicznoprawnym. Uwagi Na Tle Opinii Komisji Weneckiej”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 56-73.

Chicago style

Popławski, Karol. Popławski, Karol . „Rola I Funkcje Mechanizmów Miękkiego Prawa W Międzynarodowym Dyskursie Publicznoprawnym. Uwagi Na Tle Opinii Komisji Weneckiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 56-73. doi:10.7206/kp.2080-1084.320.