en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Ewa M. Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Arkadiusz Trela
ATR Consulting

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.351

Abstrakt

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Od ponad 30 lat obserwowany jest dynamiczny rozwój liczby przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie Polacy są najszybciej starzejącym się społeczeństwem UE. W związku z powyższym w najbliższym czasie w wielu przedsiębiorstwach może wystąpić problem z zapewnieniem ciągłości funkcjono-wania podmiotów gospodarczych w przypadku śmierci przedsiębiorców. W artykule podjęto próbę oceny implementacji instytucji zarządu sukcesyjnego przedsiębior-stwem osoby fizycznej do polskiego prawa w pierwszą rocznicę wprowadzenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców. W tym celu dokonano analizy jej wyko-rzystania przez przedsiębiorców.

Powiązania

 1. Bieluk J., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Blajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 3. Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Grabarczyk T., Zapomniana ustawa, czyli jak Mieczysław Wilczek zreformował Polskę, http://www.civisliber.org/zapomniana-ustawa-czyli-jak-mieczyslaw-wilczek-zreformowalpolske/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 5. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, The 2018 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016–2070), Luxembourg 2018. [Google Scholar]
 6. Kopaczyńska-Pieczniak K., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, 12, s. 4–11. [Google Scholar]
 7. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Praktyczny poradnik, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 8. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prezentacja, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rozwoj/sukcesja (dostęp: 28.10.2019). [Google Scholar]
 9. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 10. Ocena skutków regulacji do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Weszła w życie ustawa o sukcesji – łatwiejsza zmiana pokoleniowa, 23.11.2018, https://www.parp.gov.pl/component/content/article/50377: wchodzi-w-zycie-ustawa-osukcesji-latwiejsza-zmiana-pokoleniowa-w-firmach (dostęp: 10.08.2019). [Google Scholar]
 13. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995–1996, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 14. Rada Ministrów, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018, 22, s. 1195–1203. [Google Scholar]
 16. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 17. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, druk sejmowy nr 3622, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 18. Wojarska-Aleksiejuk K., Aleksiejuk P., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji firm rodzinnych w Polsce, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, 77(1), s. 43–67. [Google Scholar]
 19. Bieluk J., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Blajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 21. Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 22. Grabarczyk T., Zapomniana ustawa, czyli jak Mieczysław Wilczek zreformował Polskę, http://www.civisliber.org/zapomniana-ustawa-czyli-jak-mieczyslaw-wilczek-zreformowalpolske/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 23. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, The 2018 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016–2070), Luxembourg 2018. [Google Scholar]
 24. Kopaczyńska-Pieczniak K., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, 12, s. 4–11. [Google Scholar]
 25. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Praktyczny poradnik, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 26. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prezentacja, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rozwoj/sukcesja (dostęp: 28.10.2019). [Google Scholar]
 27. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 28. Ocena skutków regulacji do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 29. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 30. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Weszła w życie ustawa o sukcesji – łatwiejsza zmiana pokoleniowa, 23.11.2018, https://www.parp.gov.pl/component/content/article/50377: wchodzi-w-zycie-ustawa-osukcesji-latwiejsza-zmiana-pokoleniowa-w-firmach (dostęp: 10.08.2019). [Google Scholar]
 31. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995–1996, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 32. Rada Ministrów, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017. [Google Scholar]
 33. Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018, 22, s. 1195–1203. [Google Scholar]
 34. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 35. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, druk sejmowy nr 3622, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 36. Wojarska-Aleksiejuk K., Aleksiejuk P., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji firm rodzinnych w Polsce, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, 77(1), s. 43–67. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kwiatkowska, Ewa M. & Trela, Arkadiusz (2019). Kwiatkowska, E. M. , & Trela, A. . (2019). Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 232-247. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.351 (Original work published 2019)

MLA style

Kwiatkowska, Ewa M. and Trela, Arkadiusz. Kwiatkowska, E. M. , i A. Trela. „Instytucja Zarządu Sukcesyjnego – Nowe Otwarcie Dla Przedsiębiorstwa Osoby Fizycznej?”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 232-247.

Chicago style

Kwiatkowska, Ewa M. and Trela, Arkadiusz. Kwiatkowska, Ewa M. , i Arkadiusz Trela. „Instytucja Zarządu Sukcesyjnego – Nowe Otwarcie Dla Przedsiębiorstwa Osoby Fizycznej?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 232-247. doi:10.7206/kp.2080-1084.351.