en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia

Katarzyna Górak-Sosnowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewa Wiśniewska
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.341

Abstrakt

W 2018 r. powstało Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, którego jednym z celów jest włączenie się w dialog z organizacjami i instytucjami zajmującymi się szkol-nictwem wyższym, a zwłaszcza MNiSW jako właściwym organem administracji publicznej. W tym celu Stowarzyszenie sformułowało trzy propozycje zmian w usta-wie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w kontekście postępowania administra-cyjnego, w szczególności: zawiadomienia o wszczęciu postępowania, postępowa-nia uproszczonego oraz milczącego załatwienia sprawy, które zostały przekazane do MNiSW. Powstanie Stowarzyszenia jako oddolnej inicjatywy pracowników dziekanatów szkół wyższych oraz innych osób zajmujących się obsługą toku studiów dało im możliwość uczestniczenia w konsultacji w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym oraz formułowania postulatów jego zmiany. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że na uczelniach pracownicy dziekanatów nie mają możliwości przekazania informacji zwrotnej na temat przepisów, które wykonują.

Powiązania

 1. P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 2. P. Dańczak, J. Wyporska-Frankiewicz, Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane, [w:] J. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016. [Google Scholar]
 3. M. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, 45. [Google Scholar]
 4. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” 2013, 141. [Google Scholar]
 5. R. Sojak, Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – w stronę komunikacji symetrycznej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. A. Stoczkiewicz, L. Szypulska-Czkwianianc, Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. J. Grądziel-Wójcik, Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. L. Klat-Wertelecka, Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Blicharz, A. Sus, A. Chrisidu-Budnik (red.), Zarządzenia szkołą wyższą, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 9. E. Wiśniewska, K. Górak-Sosnowska, Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. K. Sobieralski, Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 11. W. Chrościelewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex 2019. [Google Scholar]
 12. Strona internetowa Forum Dziekanatów: http://dziekanaty.pl [Google Scholar]
 13. Strona internetowa Stowarzyszenia Forum Dziekanatów: http://forum-dziekanatow.pl [Google Scholar]
 14. Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]
 15. Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów zgłoszonych w ramach opiniowania, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]
 16. P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 17. P. Dańczak, J. Wyporska-Frankiewicz, Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane, [w:] J. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016. [Google Scholar]
 18. M. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, 45. [Google Scholar]
 19. K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” 2013, 141. [Google Scholar]
 20. R. Sojak, Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – w stronę komunikacji symetrycznej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 21. A. Stoczkiewicz, L. Szypulska-Czkwianianc, Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 22. J. Grądziel-Wójcik, Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 23. L. Klat-Wertelecka, Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Blicharz, A. Sus, A. Chrisidu-Budnik (red.), Zarządzenia szkołą wyższą, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 24. E. Wiśniewska, K. Górak-Sosnowska, Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, [w:] K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 25. K. Sobieralski, Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 26. W. Chrościelewski, Z. Kmieciak (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex 2019. [Google Scholar]
 27. Strona internetowa Forum Dziekanatów: http://dziekanaty.pl [Google Scholar]
 28. Strona internetowa Stowarzyszenia Forum Dziekanatów: http://forum-dziekanatow.pl [Google Scholar]
 29. Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]
 30. Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów zgłoszonych w ramach opiniowania, MNiSW, 17.09.2018 r. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Górak-Sosnowska, Katarzyna & Wiśniewska, Ewa (2019). Górak-Sosnowska, K. , & Wiśniewska, E. . (2019). Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 51-67. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.341 (Original work published 2019)

MLA style

Górak-Sosnowska, Katarzyna and Wiśniewska, Ewa. Górak-Sosnowska, K. , i E. Wiśniewska. „Włączenie Pracowników Dziekanatów W Proces Tworzenia Aktów Normatywnych. Uwarunkowania Strukturalne I Możliwości Ich Przekroczenia”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 51-67.

Chicago style

Górak-Sosnowska, Katarzyna and Wiśniewska, Ewa. Górak-Sosnowska, Katarzyna , i Ewa Wiśniewska. „Włączenie Pracowników Dziekanatów W Proces Tworzenia Aktów Normatywnych. Uwarunkowania Strukturalne I Możliwości Ich Przekroczenia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 51-67. doi:10.7206/kp.2080-1084.341.