en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 1

Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym

Krzysztof Piotrowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.177

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia Platońskiej koncepcji dobra wspólnego jako teorii znacznie bardziej odpowiadającej dobru ogółu (jako takiemu), niż współczesne teorie, które stawiają człowieka na piedestale. Poprzez odniesienia do treści Praw oraz Państwa zostanie przedstawione, że Platon postrzegał swoją ideę w państwowotwórczy sposób. Jest to bardzo trafna interpretacja troski o dobro ogółu. W tekście została także wskazana rola pierwiastków religijnych w treści Platońskiej koncepcji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Piotrowski, Krzysztof (2018). Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym. (2018). Dobro wspólne: od filozoficznych podstaw do konstytucyjnej zasady. Część druga: Platońska wizja dobra wspólnego w aspekcie religijnym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 136-152. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.177 (Original work published 2018)

MLA style

Piotrowski, Krzysztof. „Dobro Wspólne: Od Filozoficznych Podstaw Do Konstytucyjnej Zasady. Część Druga: Platońska Wizja Dobra Wspólnego W Aspekcie Religijnym”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 1, 2018, ss. 136-152.

Chicago style

Piotrowski, Krzysztof. „Dobro Wspólne: Od Filozoficznych Podstaw Do Konstytucyjnej Zasady. Część Druga: Platońska Wizja Dobra Wspólnego W Aspekcie Religijnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 1 (2018): 136-152. doi:10.7206/kp.2080-1084.177.