en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Marketing sent by banks to e-mail address in compliance with the law

Kamila Wysocka
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.213

Abstrakt

This article covers considerations on the e-mail marketing of financial products and services aimed at consumers. The research paper presents the practice of banks used by those institutions in the e-marketing; basic concepts such as information, offer, advertisement, communication or spam have been considered. The article addresses in particular relevant problems linked to sending advertising materials by e-mail, i.e specifying what types of messages a bank may send to its customers, whether a bank may send such messages to all its customers, whether a bank may send such messages only to its customers, what the consumers rights with respect to receiving unwanted and unsolicited commercial information are. The research paper took into consideration current judicature and views of legal writers.

Powiązania

 1. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 6., Warszawa, 2015. [Google Scholar]
 2. Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków–Zakamycze 2001. [Google Scholar]
 3. Chudzik M. et al., Prawo handlu elektronicznego, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 4. Dąbrowska A. et al., Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 5. Dobosz K., Handel elektroniczny, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 6. Gołaczyński J. (red.), Prawo umów elektronicznych, Kraków–Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 7. Gołaczyński J. (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 8. Grzybczyk K., Prawo reklamy, Kraków 2012. [Google Scholar]
 9. Harasimiuk D.E., Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 10. Jaworska-Dębska B., Wokół pojęcia reklamy, PUG 1993, 12. [Google Scholar]
 11. Junga B. (red.), Media – komunikacja, biznes elektroniczny, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 12. Kasprzycki D., Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna: zagadnienia cywilnoprawne, Kraków–Zakamycze 2005. [Google Scholar]
 13. Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 14. Kurek J., Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 15. Lubasz D., Namysłowska M., Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy, komentarz do ustaw, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Malarewicz A., Konsument a reklama: studium cywilnoprawne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 17. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 18. Namysłowska M., Reklama. Aspekty Prawne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 19. Nowińska E., Kasprzycki D. (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe: ocena regulacji, Kraków 2012. [Google Scholar]
 20. Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 21. Ożegalska–Trybalska J., Adresy e-mailowe a dane osobowe, „Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji” 2001, 12. [Google Scholar]
 22. Podrecki P. (red), Prawo Internetu, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 23. Pszczel P., Spam – „nowe możliwości”, [w:] Zasępa T. (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001. [Google Scholar]
 24. Rączka G., Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych, Toruń 2007. [Google Scholar]
 25. Sieradzka M., Zdyb M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 2., Warszawa 2016. [Google Scholar]
 26. Skubisz R. (red), Internet 2000: prawo, ekonomia, kultura, Lublin 2000. [Google Scholar]
 27. Szwaja J. (red), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 28. Traple E. et al., Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 29. Wiszniewska I., Skubisz R., Środki zapobiegania nieuczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PiP, 1992, 4. [Google Scholar]
 30. Zimny W., Czy adresy e-mailowe są danymi osobowymi?, „Ochrona Informacji, Biuletyn TISM” 2002, 3. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wysocka, Kamila (2018). Wysocka, K. . (2018). Marketing sent by banks to e-mail address in compliance with the law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 432-446. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.213 (Original work published 2018)

MLA style

Wysocka, Kamila. Wysocka, K. . „Marketing Sent By Banks To E-Mail Address In Compliance With The Law”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 432-446.

Chicago style

Wysocka, Kamila. Wysocka, Kamila . „Marketing Sent By Banks To E-Mail Address In Compliance With The Law”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 432-446. doi:10.7206/kp.2080-1084.213.