en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Public Enforcement of Consumer Law in Poland: Mission Impossible?

Jagna Mucha
University of Warsaw

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.447

Abstract

The paper focuses on the issue of public enforcement of consumer law in Poland. This analysis considers exclusively the stage of administrative proceedings and it does not concern judicial control over the decisions issued. The analysis aims at answering the question whether the phenomenon of legal impossibilism is to be observed in the domain administrative proceedings instituted by the President of the UOKiK with the purpose of implementing consumer policy. The hypotheses to be verified in the foregoing are as follows: (i) there are procedural mechanisms which enable an authority to effectuate protection of consumer rights, operating to the public benefit, and that (ii) it might be reasonable to expect that these mechanisms are exploited in practice by the President of the UOKiK. The first part considers the legal framework for enforcing consumer rights with the use of public law mechanisms in Poland. In the second part, the discussion revolves around the
practical application of the legal instruments by the President of the UOKiK. The
conclusions constitute a starting point to initiate further, in-depth empirical studies
related to the activities undertaken by the President of the UOKiK with the aim
to effectuate protection of consumer rights in Poland.

References

 1. Jagielska M., Collective Redress and Consumer Enforcement in Poland: Why Doesn’t It Work?, [in:] R. Simon, H. Mullerowa (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?, Praha 2019. [Google Scholar]
 2. Kohutek K., Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne, “Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2019, 1(24). [Google Scholar]
 3. Kunkiel-Kryńska A., Prawo konsumenckie UE – dyrektywy oparte na metodzie harmonizacji zupełnej – wprowadzenie i wyrok TS z 10.01.2006 r. w sprawie C-402/03 Skov Æg v. Bilka Lavprisvarehus A/S i Bilka Lavprisvarehus A/S v. [Google Scholar]
 4. Jette Mikkelsen i Michael Due Nielsen, “Europejski Przegląd Sądowy” 2011, 11. [Google Scholar]
 5. Mucha J., Nowy model ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UE i możliwości jego wdrożenia do prawa polskiego, “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019, 8. [Google Scholar]
 6. Namysłowska M., Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, 5. [Google Scholar]
 7. Namysłowska M., Decyzja zobowiązująca w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w sektorze bankowym, “Monitor Prawniczy” 2016, 18. [Google Scholar]
 8. Pacuła K., Komentarz do artykułu 23a, [in:] K. Osajda (ed.), Ustawa i ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz 2020, 3rd edition, C.H. Beck 2020. [Google Scholar]
 9. Pluskwa-Dąbrowski K., Collective Redress in Consumer Cases: How to Launch in Practice in Poland, [in:] R. Simon, H. Mullerowa (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?, Praha 2019. [Google Scholar]
 10. Sieradzka M., Rekompensata publiczna a inne środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, 6(7). [Google Scholar]
 11. Szczepańska K., Pojęcie konsumenta w „dyrektywach konsumenckich” Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13771/1/17_SZCZEPA%C5%83SKA. pdf (access: 2.10.2020). [Google Scholar]
 12. Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Mucha, Jagna (2021). Public Enforcement of Consumer Law in Poland: Mission Impossible?. (2021). Public Enforcement of Consumer Law in Poland: Mission Impossible?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 29-44. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.447 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Mucha, Jagna. “Public Enforcement Of Consumer Law In Poland: Mission Impossible?”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 29-44.

Chicago style

Mucha, Jagna. “Public Enforcement Of Consumer Law In Poland: Mission Impossible?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 29-44. doi:10.7206/kp.2080-1084.447.