en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

The Needs of the Polish Public Administration Sector versus Legal Education. Some Remarks on the Changes Relating to the Drafts of ‘Act 2.0’ and the ‘University Apprenticeship’

Artur Kokoszkiewicz
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.195

Abstrakt

The article attempts to present the legislative changes relating to the so called Act 2.0, i.e, the law on higher education together with its implementary regulation on studies as well as the proposed university apprenticeship, which has not as of yet been made into law of any kind. These changes may have a considerable impact on legal education in Poland, and, hence, on the public administration sector in the context of its needs. For it seems justified to assume that the two research areas, i.e. the public administration sector and legal education are both interrelated and that they exert reciprocal influence upon each other. For public administration, in order to function properly, requires a supply of lawyers whereas the latter, in turn, considerably affects its practices – for instance, by way of academic activities and jurisprudential construction or judicial review. The text focuses, above all, on outlining the postulate of the so called good administration. Subsequently, selected issues are presented in the areas of legal education that are related to such administration and can serve to either implement the postulate or to weaken it. Presented are also the assumptions of the draft of the, so called, academic apprenticeship as well as the draft law together with its implementary regulation. Moreover, attention is paid to the phenomenon of mythologisation of practical education presenting a desired direction of legislative action in that respect

Powiązania

 1. Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2015. [Google Scholar]
 2. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 3. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 4. Kijowski D., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000. [Google Scholar]
 5. Krzyżanowska A., Aplikacja akademicka – znamy założenia projektu, „Rzeczpospolita” 5.02.2018. [Google Scholar]
 6. Krzyżanowska A., Aplikacja akademicka: szumne zapowiedzi, działań brak, „Rzeczpospolita” 21.05.2018. [Google Scholar]
 7. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013. [Google Scholar]
 8. Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/mitologizowanie.html (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 9. Tur Z., Aplikacja uniwersytecka: poczuć się radcą, czyli doświadczenie nie dla każdego, „Rzeczpospolita” 16.07.2018. [Google Scholar]
 10. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. [Google Scholar]
 11. Wrzosek S., Kruszewska-Gagoś M. (red.), Prawo administracyjne, Lublin 2016. [Google Scholar]
 12. Żuradzki P., Prawo do dobrej administracji w polskim porządku prawnym na tle Europejskiego kodeksu dobrej administracji, [w:] M. Kępa. M. Marszał (red.), Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2016. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kokoszkiewicz, Artur (2018). The Needs of the Polish Public Administration Sector versus Legal Education. Some Remarks on the Changes Relating to the Drafts of ‘Act 2.0’ and the ‘University Apprenticeship’. (2018). The Needs of the Polish Public Administration Sector versus Legal Education. Some Remarks on the Changes Relating to the Drafts of ‘Act 2.0’ and the ‘University Apprenticeship’. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 140-148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.195 (Original work published 2018)

MLA style

Kokoszkiewicz, Artur. „The Needs Of The Polish Public Administration Sector Versus Legal Education. Some Remarks On The Changes Relating To The Drafts Of ‘Act 2.0’ And The ‘University Apprenticeship’”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 140-148.

Chicago style

Kokoszkiewicz, Artur. „The Needs Of The Polish Public Administration Sector Versus Legal Education. Some Remarks On The Changes Relating To The Drafts Of ‘Act 2.0’ And The ‘University Apprenticeship’”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 140-148. doi:10.7206/kp.2080-1084.195.