en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Poszukiwanie koncepcji kształcenia kadr dla administracji publicznej w Polsce

Stanisław Wrzosek
Katolicki Uniwersytet Lubelski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.208

Abstrakt

Badania prowadzone nad funkcjonowaniem administracji publicznej mają charakter interdyscyplinarny. Analizowanie kwestii funkcjonowania administracji publicznej wymaga systemowego spojrzenia, w którym istotnym elementem jest układ stosunków pomiędzy całym systemem i poszczególnymi podsystemami administracji publicznej a jej otoczeniem zewnętrznym. To ujęcie wywodzi się z nauk o zarządzaniu. Znajduje ono swoje odzwierciedlenie w nauce administracji. Szczególnym podsystemem administracji publicznej wymagającym ujęcia interdyscyplinarnego jest podsystem społeczny. W polskim systemie administracji publicznej podsystem społeczny stanowią pracownicy tworzący korpus służby cywilnej oraz inni pracownicy zatrudnieni w urzędach i pozostałych strukturach administracji publicznej. Kształtowanie kadry administracji wiąże się nie tylko z samym naborem odpowiednio wykształconych kandydatów do pracy w urzędach organów administracji publicznej. Bardzo ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw etycznych urzędników zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. Powinni oni znać zasady etyki urzędniczej. Nie jest jednak możliwe skodyfikowanie wszystkich norm etycznych pracownika administracji publicznej, a więc należy w tym zakresie stosować ogólne normy prawa moralnego. Obecnie absolwenci kierunków studiów wyższych przygotowujących do pracy w administracji są wprawdzie na ogół odpowiednio przygotowani do analizowania aktów normatywnych, wydawania decyzji administracyjnych czy w ogóle rozumienia zasad systemu prawnego, ale brak im podstaw do uwzględniania w odpowiednim stopniu kwestii związanych z etyką działania i poszanowaniem przyjętych w społeczeństwie wartości.

Powiązania

 1. Barankiewicz T., Etyczne treści prawa do dobrej administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 2. Barankiewicz T., Etyka urzędnicza – pojęcie, [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 3. Barankiewicz T., Urzędnika etyczne predyspozycje (cnoty), [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 5. Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 7. Izdebski H., Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 9. Skuczyński P., Infrastruktura etyczna administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 11. Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 12. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 13. Wiśniewski R., Etyka, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 14. Wrzosek S., System administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008. [Google Scholar]
 15. Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 8, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Barankiewicz T., Etyczne treści prawa do dobrej administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 17. Barankiewicz T., Etyka urzędnicza – pojęcie, [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 18. Barankiewicz T., Urzędnika etyczne predyspozycje (cnoty), [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 19. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 20. Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 21. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 22. Izdebski H., Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 23. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 24. Skuczyński P., Infrastruktura etyczna administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 13: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 25. Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 26. Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 27. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 28. Wiśniewski R., Etyka, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 29. Wrzosek S., System administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008. [Google Scholar]
 30. Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 8, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wrzosek, Stanisław (2018). Poszukiwanie koncepcji kształcenia kadr dla administracji publicznej w Polsce. (2018). Poszukiwanie koncepcji kształcenia kadr dla administracji publicznej w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 350-362. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.208 (Original work published 2018)

MLA style

Wrzosek, Stanisław. „Poszukiwanie Koncepcji Kształcenia Kadr Dla Administracji Publicznej W Polsce”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 350-362.

Chicago style

Wrzosek, Stanisław. „Poszukiwanie Koncepcji Kształcenia Kadr Dla Administracji Publicznej W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 350-362. doi:10.7206/kp.2080-1084.208.