en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Uniwersytet w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r. Wybrane zagadnienia

Anna Łabno
Uniwersytet Śląski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.198

Abstrakt

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. w poważnym stopniu ogranicza autonomię wewnętrzną w uczelni. Zarządzanie oddaje w ręce rektora i rady uczelni a pomija wydziały, które, o ile w ogóle będą powołane, zostały sprowadzone do roli podmiotów bez istotnego znaczenia. Rektor jako wyłączny kierowniczy organ uczelni i rada uczelni, reprezentująca przede wszystkim interesariuszy zewnętrznych, jako organ nadzoru nad jej gospodarką, uzyskali tak szerokie kompetencje, że w konsekwencji może to wpływać negatywnie na rozwój wielu dyscyplin naukowych, zwłaszcza z dziedziny nauk humanistycznych oraz w wielu przypadkach także społecznych.

Powiązania

  1. K. Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, wyd. 2, Warszawa 2013 [Google Scholar]
  2. K. Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, wyd. 2, Warszawa 2013 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łabno, Anna (2018). Uniwersytet w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r. Wybrane zagadnienia. (2018). Uniwersytet w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r. Wybrane zagadnienia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 185-198. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.198 (Original work published 2018)

MLA style

Łabno, Anna. „Uniwersytet W Świetle Ustawy O Szkolnictwie Wyższym I Nauce Z 3 Lipca 2018 R. Wybrane Zagadnienia”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 185-198.

Chicago style

Łabno, Anna. „Uniwersytet W Świetle Ustawy O Szkolnictwie Wyższym I Nauce Z 3 Lipca 2018 R. Wybrane Zagadnienia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 185-198. doi:10.7206/kp.2080-1084.198.