en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 8 
Numer 4

Elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Arleta Stefaniak
Akademia Leona Koźmińskiego

2016 8 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.135

Abstrakt

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest jednym z elementów warunkującym demokratyczne społeczeństwo. Niniejszy akt prawny daje prawo społeczeństwu zadawania pytań w celu uzyskania informacji będącej informacją publiczną w świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W artykule poruszono problematyczne kwestie, które pojawiają się w momencie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej w formie elektronicznej. Kwestie te są związane z formą i treścią elektronicznego wniosku, informacją przetworzoną, sygnaturą akt sprawy jako informacji publicznej oraz dotyczą formy i sposobu odpowiedzi organu na wniosek elektroniczny, w tym również decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Powiązania

 1. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa2002. [Google Scholar]
 2. Bidziński M., Odpowiedzialność za brak udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji,„Informacja w Administracji Publicznej” 2015, 1. [Google Scholar]
 3. Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. [Google Scholar]
 4. Komentarz, Warszawa 2015, LegalisBernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępnienia informacji publicznej, Warszawa2008. [Google Scholar]
 5. Bernaczyk M., Wniesienie wniosku o udzielenie informacji publicznej drogą elektroniczną – praktyczneproblemy, „Elektroniczna Administracja” 2007, 6. [Google Scholar]
 6. Gołaczyński J., Szpor G. i in., Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe, Warszawa2015, LegalisKędzierska K., (Nad)używanie prawa dostępu do informacji publicznej, „Informacja w AdministracjiPublicznej” 2015, 1. [Google Scholar]
 7. Pietras S.M., Szustakiewicz P., Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznejw rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,„Ius Novum” 2011, 4. [Google Scholar]
 8. Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 9. Trzeciakowski R., Procedura postępowania wynikłego z wadliwie wniesionego wniosku o udostępnienieinformacji publicznej, „Informacja w Administracji Publicznej” 2015, 2. [Google Scholar]
 10. Trzeciakowski R., Wymogi formalne wniosku o udostępnienie informacji publicznej – wniosekwniesiony ustnie i za pomocą poczty elektronicznej, „Informacja w Administracji Publicznej”2015, 2. [Google Scholar]
 11. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa2002. [Google Scholar]
 12. Bidziński M., Odpowiedzialność za brak udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji,„Informacja w Administracji Publicznej” 2015, 1. [Google Scholar]
 13. Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. [Google Scholar]
 14. Komentarz, Warszawa 2015, LegalisBernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępnienia informacji publicznej, Warszawa2008. [Google Scholar]
 15. Bernaczyk M., Wniesienie wniosku o udzielenie informacji publicznej drogą elektroniczną – praktyczneproblemy, „Elektroniczna Administracja” 2007, 6. [Google Scholar]
 16. Gołaczyński J., Szpor G. i in., Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe, Warszawa2015, LegalisKędzierska K., (Nad)używanie prawa dostępu do informacji publicznej, „Informacja w AdministracjiPublicznej” 2015, 1. [Google Scholar]
 17. Pietras S.M., Szustakiewicz P., Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznejw rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,„Ius Novum” 2011, 4. [Google Scholar]
 18. Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 19. Trzeciakowski R., Procedura postępowania wynikłego z wadliwie wniesionego wniosku o udostępnienieinformacji publicznej, „Informacja w Administracji Publicznej” 2015, 2. [Google Scholar]
 20. Trzeciakowski R., Wymogi formalne wniosku o udostępnienie informacji publicznej – wniosekwniesiony ustnie i za pomocą poczty elektronicznej, „Informacja w Administracji Publicznej”2015, 2. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stefaniak, Arleta (2016). Stefaniak, A. . (2016). Elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(4), 122-136. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.135 (Original work published 2016)

MLA style

Stefaniak, Arleta. Stefaniak, A. . „Elektroniczny Wniosek O Udostępnienie Informacji Publicznej”. 2016. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 4, 2016, ss. 122-136.

Chicago style

Stefaniak, Arleta. Stefaniak, Arleta . „Elektroniczny Wniosek O Udostępnienie Informacji Publicznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 4 (2016): 122-136. doi:10.7206/kp.2080-1084.135.