en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 2

Ewolucja lokat OFE w dłużne papiery wartościowe – zagadnienia prawne, finansowe i ekonomiczne

Sebastian Jakubowski
Uniwersytet Wrocławski

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.150

Abstrakt

Ostatnia przeprowadzona reforma emerytalna z 2014 r. zdecydowała o kształcie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Jednym z jej kluczowych elementów była radykalna zmiana limitów lokacyjnych ciążących na OFE. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zliberalizowała limity lokacyjne ciążące na OFE, ale jednocześnie wprowadziła zakaz inwestycji aktywów OFE w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju „Programu Budowy Kapitału Polaków” i zapowiedź przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne otwarte polskich akcji (FIO) działające w ramach rynku IKZE będzie miało dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla polityki lokacyjnej przekształconych funduszy emerytalnych. Celem artykułu jest analiza dotychczasowej ewolucji lokat OFE w dłużne papiery wartościowe z prawnego, finansowego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Tak określony cel badawczy wymusza zastosowanie metody ekonomicznej analizy prawa.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jakubowski, Sebastian (2017). Jakubowski, S. . (2017). Ewolucja lokat OFE w dłużne papiery wartościowe – zagadnienia prawne, finansowe i ekonomiczne. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 54-69. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.150 (Original work published 2017)

MLA style

Jakubowski, Sebastian. Jakubowski, S. . „Ewolucja Lokat Ofe W Dłużne Papiery Wartościowe – Zagadnienia Prawne, Finansowe I Ekonomiczne”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 2, 2017, ss. 54-69.

Chicago style

Jakubowski, Sebastian. Jakubowski, Sebastian . „Ewolucja Lokat Ofe W Dłużne Papiery Wartościowe – Zagadnienia Prawne, Finansowe I Ekonomiczne”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 2 (2017): 54-69. doi:10.7206/kp.2080-1084.150.