en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 2

Wkład do debaty referendalnej. Krótkie notki

Giuseppe Contini
Uniwerystet w Cagliari

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.148

Abstrakt

Referendum z 4 grudnia 2016 r. ukazało wiele mankamentów funkcjonowania systemu konstytucyjnego Republiki Włoskiej. Wyniki referendum nie dały podstaw do zmiany fragmentów Konstytucji z 1948 r. Przypuszczać należy, że jedną z przyczyn niepowodzenia zwolenników zmian było bardzo złe wyjaśnienie celów i sensu wspomnianego referendum. W wyjaśnianiu tym brali udział przede wszystkim politycy, zwracając uwagę głównie na argumenty o charakterze politycznym, pomijając problematykę techniczno-prawną. Tymczasem wiele spraw konstytucyjnych powinno być przedmiotem poważnej debaty. Przede wszystkim chodzi o rolę partii politycznych we współczesnym państwie, o konieczność nowego podejścia do roli suwerena, o takie zmiany w prawie wyborczym, które umożliwiłyby odgrywanie pierwotnej roli przypisanej wyborcom przez konstytucję. Wskazana problematyka oparta jest na przykładach włoskich, ale jest ona tak samo ważna w odniesieniu do wszystkich państw Unii Europejskiej i struktur ponadnarodowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Contini, Giuseppe (2017). Contini, G. . (2017). Wkład do debaty referendalnej. Krótkie notki. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 26-34. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.148 (Original work published 2017)

MLA style

Contini, Giuseppe. Contini, G. . „Wkład Do Debaty Referendalnej. Krótkie Notki”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 2, 2017, ss. 26-34.

Chicago style

Contini, Giuseppe. Contini, Giuseppe . „Wkład Do Debaty Referendalnej. Krótkie Notki”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 2 (2017): 26-34. doi:10.7206/kp.2080-1084.148.