en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 3

Implementacja instytucji prawa prywatnego do prawa publicznego na przykładzie mediacji w kodeksie postępowania administracyjnego – remedium czy placebo?

Artur Kokoszkiewicz
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2017 9 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.161

Abstrakt

Artykuł jest próbą krytycznej oceny implementacji do polskiego kodeksu postępowania administracji instytucji mediacji. Autor rozważa zasadność wykorzystywania na gruncie prawa publicznego instytucji charakterystycznej dla prawa prywatnego. W tym celu analizie poddawane są dane dotyczące wprowadzonej ponad dekadę temu mediacji przed sądami administracyjnymi, której założenia są obecnie powielane. Prowadzą one do konkluzji, że mediacja administracyjna jest rozwiązaniem niepotrzebnym, zaś jej wprowadzenie do systemu prawa jest błędem. Autor proponuje także rozwiązania de lege ferenda, wskazując, że kluczem jest dejurydyzacja prawa administracyjnego.

Powiązania

 1. Bojanowski E., Skóra A., Rola samorządowego kolegium odwoławczego w administracyjnym postępowaniu ugodowym oraz sądowoadministracyjnym postępowaniu mediacyjnym, [w:] Cz. Martysz, A. Matan (red.), Pozycja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2005. [Google Scholar]
 2. Duda A., Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym – remedium czy doktrynalna pomyłka, [w:] D. Czura-Kalinowska (red.), Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, Poznań 2009, s. 33. [Google Scholar]
 3. Hauser R., U progu reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, 11. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2015 roku, Warszawa 2016Kelsen H., Czysta teorja prawa (metoda i pojęcia zasadnicze), Warszawa 1934. [Google Scholar]
 4. Kokoszkiewicz A., Ugodowe załatwianie spraw w polskim procesie administracyjnym, [w:] G. Kozieł (red.), Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, Lublin 2017. [Google Scholar]
 5. Krajewska A., Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 6. Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 7. Morek R., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 8. Mudrecki A., Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa?, [w:] S. Stadniczeńko (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacjii negocjacji, Opole 2006. [Google Scholar]
 9. Ochendowski E., Prawo administracyjne: Część ogólna, Toruń 2013. [Google Scholar]
 10. Woś T., [w:] T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 11. Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 12. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006. [Google Scholar]
 13. Bojanowski E., Skóra A., Rola samorządowego kolegium odwoławczego w administracyjnym postępowaniu ugodowym oraz sądowoadministracyjnym postępowaniu mediacyjnym, [w:] Cz. Martysz, A. Matan (red.), Pozycja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2005. [Google Scholar]
 14. Duda A., Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym – remedium czy doktrynalna pomyłka, [w:] D. Czura-Kalinowska (red.), Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, Poznań 2009, s. 33. [Google Scholar]
 15. Hauser R., U progu reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, 11. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2015 roku, Warszawa 2016Kelsen H., Czysta teorja prawa (metoda i pojęcia zasadnicze), Warszawa 1934. [Google Scholar]
 16. Kokoszkiewicz A., Ugodowe załatwianie spraw w polskim procesie administracyjnym, [w:] G. Kozieł (red.), Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, Lublin 2017. [Google Scholar]
 17. Krajewska A., Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 18. Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 19. Morek R., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 20. Mudrecki A., Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa?, [w:] S. Stadniczeńko (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacjii negocjacji, Opole 2006. [Google Scholar]
 21. Ochendowski E., Prawo administracyjne: Część ogólna, Toruń 2013. [Google Scholar]
 22. Woś T., [w:] T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 23. Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 24. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kokoszkiewicz, Artur (2017). Kokoszkiewicz, A. . (2017). Implementacja instytucji prawa prywatnego do prawa publicznego na przykładzie mediacji w kodeksie postępowania administracyjnego – remedium czy placebo?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(3), 89-103. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.161 (Original work published 2017)

MLA style

Kokoszkiewicz, Artur. Kokoszkiewicz, A. . „Implementacja Instytucji Prawa Prywatnego Do Prawa Publicznego Na Przykładzie Mediacji W Kodeksie Postępowania Administracyjnego – Remedium Czy Placebo?”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 3, 2017, ss. 89-103.

Chicago style

Kokoszkiewicz, Artur. Kokoszkiewicz, Artur . „Implementacja Instytucji Prawa Prywatnego Do Prawa Publicznego Na Przykładzie Mediacji W Kodeksie Postępowania Administracyjnego – Remedium Czy Placebo?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 3 (2017): 89-103. doi:10.7206/kp.2080-1084.161.