en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 3

Informacja makroostrożnościowa na rynku finansowym i jej funkcje

Magdalena Fedorowicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2017 9 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.159

Abstrakt

W opracowaniu dokonano analizy prawnej pojęcia informacja makroostrożnościowa i wskazano na jej podstawy prawne, doniosłość i funkcje pełnione na rynku finansowym, a w szczególności na jej znaczenie dla celu osiągnięcia stabilności finansowej i relacji klient–instytucja finansowa.

Powiązania

 1. Fedorowicz M., Obowiązki informacyjne i notyfikacyjne w świetle dyrektywy CRD IV jako elementy informacyjnej współpracy nadzorczej, komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 194821. [Google Scholar]
 2. Fedorowicz M., Obowiązki informacyjne i ujawnienia nałożone na banki w świetle rozporządzenia CRR, komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 193490. [Google Scholar]
 3. Fedorowicz M., Polityka makroostrożnościowa banków w świetle regulacji CRD IV/CRR, komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 202515. [Google Scholar]
 4. Jurkowska-Zeidler A., Rzecznik Finansowy: Nowa instytucja ochrony klienta na rynku usług finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 10. [Google Scholar]
 5. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 6. Mester L.J., The nexus of macroprudential supervision, monetary policy, and financial stability, „Journal of Financial Stability” 2017, 30. [Google Scholar]
 7. Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016. [Google Scholar]
 8. Rubio M., Carrasco-Gallego J.A., Macroprudential and monetary policies: Implications for financial stability and welfare, „Journal of Banking&Finance” 2014, 49. [Google Scholar]
 9. Rutkowska-Tomaszewska A., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 10. Schoenmaker D., Wierts P., Macroprudential supervision: from Theory to Policy, „National Institute Economic Review” 2016, 235. [Google Scholar]
 11. Tröger T., Regulatory influence on market Conditions in the Banking Union: the Cases of Macro-Prudential Instruments and the Bail-in Tool, „European Business Organisation Law Review” 2015, 16. [Google Scholar]
 12. Fedorowicz M., Obowiązki informacyjne i notyfikacyjne w świetle dyrektywy CRD IV jako elementy informacyjnej współpracy nadzorczej, komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 194821. [Google Scholar]
 13. Fedorowicz M., Obowiązki informacyjne i ujawnienia nałożone na banki w świetle rozporządzenia CRR, komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 193490. [Google Scholar]
 14. Fedorowicz M., Polityka makroostrożnościowa banków w świetle regulacji CRD IV/CRR, komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 202515. [Google Scholar]
 15. Jurkowska-Zeidler A., Rzecznik Finansowy: Nowa instytucja ochrony klienta na rynku usług finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 10. [Google Scholar]
 16. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 17. Mester L.J., The nexus of macroprudential supervision, monetary policy, and financial stability, „Journal of Financial Stability” 2017, 30. [Google Scholar]
 18. Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016. [Google Scholar]
 19. Rubio M., Carrasco-Gallego J.A., Macroprudential and monetary policies: Implications for financial stability and welfare, „Journal of Banking&Finance” 2014, 49. [Google Scholar]
 20. Rutkowska-Tomaszewska A., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 21. Schoenmaker D., Wierts P., Macroprudential supervision: from Theory to Policy, „National Institute Economic Review” 2016, 235. [Google Scholar]
 22. Tröger T., Regulatory influence on market Conditions in the Banking Union: the Cases of Macro-Prudential Instruments and the Bail-in Tool, „European Business Organisation Law Review” 2015, 16. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Fedorowicz, Magdalena (2017). Fedorowicz, M. . (2017). Informacja makroostrożnościowa na rynku finansowym i jej funkcje. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(3), 57-74. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.159 (Original work published 2017)

MLA style

Fedorowicz, Magdalena. Fedorowicz, M. . „Informacja Makroostrożnościowa Na Rynku Finansowym I Jej Funkcje”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 3, 2017, ss. 57-74.

Chicago style

Fedorowicz, Magdalena. Fedorowicz, Magdalena . „Informacja Makroostrożnościowa Na Rynku Finansowym I Jej Funkcje”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 3 (2017): 57-74. doi:10.7206/kp.2080-1084.159.