en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 1

Prawne instrumenty urzeczywistniania stabilności finansowej na rynku finansowym UE w świetle rozporządzenia 806/2014 i dyrektywy 2014/59/UE

Magdalena Fedorowicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.139

Abstract

W opracowaniu dokonano analizy prawnych instrumentów urzeczywistnienia stabilności finansowej w UE w dyrektywie 2014/59/UE oraz rozporządzeniu 806/2014 wprowadzających jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowiący II filar Europejskiej Unii Bankowej, a zarazem element konstrukcyjny poszerzający Europejską Sieć Stabilności Finansowej.

References

 1. Buch C.M., Körner T., Weigert B., Towards Deeper Financial Integration in Europe: What the Banking Union Can Contribute, „Credit and Capital Markets” 2015, 48(1). [Google Scholar]
 2. Fedorowicz M., European Banking Union, Poland’s National report for FIDE Congress 2016 [w:] G. Bándi, P. Darák, A. Halustyik, P. Láncos (red.), European Banking Union, Congress Proceedings, 1, Budapest 2016, s. 360–399. [Google Scholar]
 3. Fedorowicz M., Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, Warszawa 2016, http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszyt_62.pdf (dostęp: 15.03.2017). [Google Scholar]
 4. Fedorowicz M., Rola i zadania teorii prawa rynku finansowego UE, „Bezpieczny Bank” 2016, 1, s. 114–134. [Google Scholar]
 5. Howarth D., Quaglia L., Die Bankenunion als Krönung der Wirtschafts- und Währungsunion, „Integrationa” 2015, 1. [Google Scholar]
 6. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 7. Jurkowska-Zeidler A., Prawo unii bankowej, „Analizy Natolińskie” 2016, 1(77), http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_1_2016.pdf (dostęp: 15.03.2017). [Google Scholar]
 8. Jurkowska-Zeidler A., Rynek bankowy Unii Europejskiej, [w:] A. Drwiłło, A. Jurkowska--Zeidler (red.), System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Lannoo K., Bank State Aid under BRRD and SRM, „European State Aid Law Quarterly” 2014, 14. [Google Scholar]
 11. Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016. [Google Scholar]
 12. Buch C.M., Körner T., Weigert B., Towards Deeper Financial Integration in Europe: What the Banking Union Can Contribute, „Credit and Capital Markets” 2015, 48(1). [Google Scholar]
 13. Fedorowicz M., European Banking Union, Poland’s National report for FIDE Congress 2016 [w:] G. Bándi, P. Darák, A. Halustyik, P. Láncos (red.), European Banking Union, Congress Proceedings, 1, Budapest 2016, s. 360–399. [Google Scholar]
 14. Fedorowicz M., Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, Warszawa 2016, http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszyt_62.pdf (dostęp: 15.03.2017). [Google Scholar]
 15. Fedorowicz M., Rola i zadania teorii prawa rynku finansowego UE, „Bezpieczny Bank” 2016, 1, s. 114–134. [Google Scholar]
 16. Howarth D., Quaglia L., Die Bankenunion als Krönung der Wirtschafts- und Währungsunion, „Integrationa” 2015, 1. [Google Scholar]
 17. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 18. Jurkowska-Zeidler A., Prawo unii bankowej, „Analizy Natolińskie” 2016, 1(77), http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_1_2016.pdf (dostęp: 15.03.2017). [Google Scholar]
 19. Jurkowska-Zeidler A., Rynek bankowy Unii Europejskiej, [w:] A. Drwiłło, A. Jurkowska--Zeidler (red.), System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 21. Lannoo K., Bank State Aid under BRRD and SRM, „European State Aid Law Quarterly” 2014, 14. [Google Scholar]
 22. Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Fedorowicz, Magdalena (2017). Fedorowicz, M. . (2017). Prawne instrumenty urzeczywistniania stabilności finansowej na rynku finansowym UE w świetle rozporządzenia 806/2014 i dyrektywy 2014/59/UE. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 15-31. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.139 (Original work published 2017)

MLA style

Fedorowicz, Magdalena. Fedorowicz, M. . “Prawne Instrumenty Urzeczywistniania Stabilności Finansowej Na Rynku Finansowym Ue W Świetle Rozporządzenia 806/2014 I Dyrektywy 2014/59/ue”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 1, 2017, pp. 15-31.

Chicago style

Fedorowicz, Magdalena. Fedorowicz, Magdalena . “Prawne Instrumenty Urzeczywistniania Stabilności Finansowej Na Rynku Finansowym Ue W Świetle Rozporządzenia 806/2014 I Dyrektywy 2014/59/ue”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 1 (2017): 15-31. doi:10.7206/kp.2080-1084.139.