en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 3

Kontrowersje wokół przepisów dotyczących zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej

Michalina Duda-Hyz
Katolicki Uniwersytet Lubelski

2017 9 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.158

Abstrakt

Podstawowym celem badawczym niniejszego opracowania było zwrócenie uwagi na dwa zagadnienia dotyczące zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej, które na tle obowiązującego brzmienia przepisów ustawy o finansach publicznych rodzą kontrowersje w praktyce gospodarczej. Pierwszym jest zdolność pozyskiwania przychodów z tytułu świadczenia usług tak na rzecz organu założycielskiego, jak podmiotów trzecich, drugim ograniczenie samodzielności finansowej jednostek gospodarki budżetowej w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez te podmioty zysku. Przeprowadzona analiza potwierdza tezę, iż treść obowiązujących regulacji ustawowych nie w pełni odpowiada wymogom praktyki gospodarczej, a w szczególności uwarunkowaniom ekonomicznym funkcjonowania rzeczonych jednostek. Wobec stosowanych zasad rozliczeń usług realizowanych na rzecz organów pełniących funkcje organów założycielskich część instytucji gospodarki budżetowej jest w stanie uzyskiwać przychody pozwalające na generowanie zysku wyłącznie dzięki prowadzeniu działalności dodatkowej, którą niejednokrotnie trudno zakwalifikować jako polegającą na wykonywaniu zadań publicznych. Praktyka czerpania przychodów z tego rodzaju działalności zdaje się mieć podstawy w treści obowiązujących przepisów, niemniej jednak zasady prowadzenia gospodarki finansowej w rzeczonym zakresie winny ulec doprecyzowaniu. Nie wszystkie instytucje gospodarki budżetowej przestrzegają również przepisów określających zasady ponoszenia kosztów oraz przeznaczania zysku, co znajduje wyraz w sprzecznych z przepisami ustawy postanowieniach statutów tych jednostek.

Powiązania

 1. Blicharz J., Zakres znaczeniowy pojęcia „zadania publiczne”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2005, 69. [Google Scholar]
 2. Duda M., Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w instytucje gospodarki budżetowej. [Google Scholar]
 3. Wybrane zagadnienia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, 73(1). [Google Scholar]
 4. Famulska T., Organizacja sektora finansów publicznych, [w:] B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Sektor finansów publicznych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 5. Fundowicz S., Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowanaProfesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 6. Kaczocha M., Instytucja gospodarki budżetowej jako nowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych, „Ius Novum” 2012, 1. [Google Scholar]
 7. Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2009, 6. [Google Scholar]
 8. Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Malinowska-Misiąg E., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2017, SIP Legalis. [Google Scholar]
 10. Mierzwa A., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, SIP Legalis. [Google Scholar]
 11. Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Sawicka K., Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, [w:] System prawa finansowego, t. II, E. Ruśkowski (red.), Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 13. Sawicka K., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa2010. [Google Scholar]
 14. Sawicka K., Komentarz do art. 24 ustawy o finansach publicznych, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 15. Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), „Samorząd Terytorialny” 2009, 7–8. [Google Scholar]
 16. Strożek-Kucharska M., Definiowanie zadań publicznych – wprowadzenie do dyskusji, [w:] P. Bieś-Srokosz (red.), Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa 2016. [Google Scholar]
 17. Tyniewiecki M., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, Gdańsk 2010. [Google Scholar]
 18. Blicharz J., Zakres znaczeniowy pojęcia „zadania publiczne”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2005, 69. [Google Scholar]
 19. Duda M., Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w instytucje gospodarki budżetowej. [Google Scholar]
 20. Wybrane zagadnienia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, 73(1). [Google Scholar]
 21. Famulska T., Organizacja sektora finansów publicznych, [w:] B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Sektor finansów publicznych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 22. Fundowicz S., Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowanaProfesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 23. Kaczocha M., Instytucja gospodarki budżetowej jako nowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych, „Ius Novum” 2012, 1. [Google Scholar]
 24. Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2009, 6. [Google Scholar]
 25. Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 26. Malinowska-Misiąg E., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2017, SIP Legalis. [Google Scholar]
 27. Mierzwa A., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, SIP Legalis. [Google Scholar]
 28. Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 29. Sawicka K., Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, [w:] System prawa finansowego, t. II, E. Ruśkowski (red.), Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Sawicka K., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa2010. [Google Scholar]
 31. Sawicka K., Komentarz do art. 24 ustawy o finansach publicznych, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 32. Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), „Samorząd Terytorialny” 2009, 7–8. [Google Scholar]
 33. Strożek-Kucharska M., Definiowanie zadań publicznych – wprowadzenie do dyskusji, [w:] P. Bieś-Srokosz (red.), Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa 2016. [Google Scholar]
 34. Tyniewiecki M., Komentarz do art. 23 ustawy o finansach publicznych, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, Gdańsk 2010. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Duda-Hyz, Michalina (2017). Duda-Hyz, M. . (2017). Kontrowersje wokół przepisów dotyczących zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(3), 39-56. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.158 (Original work published 2017)

MLA style

Duda-Hyz, Michalina. Duda-Hyz, M. . „Kontrowersje Wokół Przepisów Dotyczących Zarządzania Finansami Instytucji Gospodarki Budżetowej”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 3, 2017, ss. 39-56.

Chicago style

Duda-Hyz, Michalina. Duda-Hyz, Michalina . „Kontrowersje Wokół Przepisów Dotyczących Zarządzania Finansami Instytucji Gospodarki Budżetowej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 3 (2017): 39-56. doi:10.7206/kp.2080-1084.158.