en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Numer 27

Percepcja i podejmowanie ryzyka u dzieci

Katarzyna Gawryluk
Akademia Leona Koźmińskiego

2017 (27) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.84

Abstrakt

W pracy podjęto pytanie, jak wiek wpływa na subiektywną ocenę prawdopodobieństwa oraz na podejmowanie decyzji ryzykownych. Przeprowadzono badanie na 140 osobach w wieku od 6 do 22 lat. Wyniki pokazały, że dzieci w wieku 6–10 lat nie były w stanie różnicować prawdopodobieństw. Dopiero wśród dzieci 11–13-letnich zaczyna się pojawiać rozróżnianie prawdopodobieństw, choć tylko w sytuacjach zysku. Zaobserwowano także tendencję do przeszacowywania prawdopodobieństw wygranej (w loteriach z możliwą wygraną) oraz prawdopodobieństw straty (w loteriach z możliwą stratą) zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Badanie wykazało również, że wiek badanych ma wpływ na podejmowanie ryzyka. Dorośli wykazują większą awersję do ryzyka w dziedzinie zysków niż strat, natomiast u dzieci tendencja jest odwrotna. W związku z tym, że najmłodsze dzieci nie rozumieją pojęcia prawdopodobieństwa, przy podejmowaniu wyborów nie są wrażliwe na zmianę prawdopodobieństwa, a co za tym idzie także na zmianę wartości oczekiwanej. Wśród dzieci najmłodszych na ryzykowne wybory nie miały wpływu ani wielkość wygranej/straty, ani prawdopodobieństwo. U dzieci 9–10-letnich znaczenie miała wyłącznie wielkość wygranej/straty. Natomiast u starszych dzieci (11–13-letnich) oraz osób dorosłych wpływ ma zarówno wielkość wygranej/straty, jak i prawdopodobieństwo, a także ich kombinacja (wartość oczekiwana).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gawryluk, Katarzyna (2017). Gawryluk, K. . (2017). Percepcja i podejmowanie ryzyka u dzieci. Decyzje, (27), 5-40. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.84 (Original work published 2017)

MLA style

Gawryluk, Katarzyna. Gawryluk, K. . „Percepcja I Podejmowanie Ryzyka U Dzieci”. 2017. Decyzje, nr 27, 2017, ss. 5-40.

Chicago style

Gawryluk, Katarzyna. Gawryluk, Katarzyna . „Percepcja I Podejmowanie Ryzyka U Dzieci”. Decyzje, Decyzje, nr 27 (2017): 5-40. doi:10.7206/DEC.1733-0092.84.