en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Volume 16 
Issue 2

Estetyka jako narzędzie prawne, czyli o oddziaływaniu na adresatów prawa poprzez ostrzeżenie mieszane na wyrobach tytoniowych

Adrian Zaorski
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Gdański (Polska)

16 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.689

Abstract

W artykule podjęte zostały rozważania z zakresu estetyki prawa. Celem publikacji jest rozszerzenie pola badawczego tego nurtu poprzez odwołanie się do koncepcji estetyki codzienności. W tym zakresie posłużono się zagadnieniem ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Po przybliżeniu założeń estetyki prawa, podjęto próbę wyjaśnienia tego zagadnienia na gruncie dotychcza­sowych postulatów estetycznoprawnych. Następnie przybliżono naczelne postu­laty estetyki codzienności, w szczególności skupiając się na jej sformułowaniu przez Yuriko Saito. Finalnie odniesiono poczynione uwagi jeszcze raz do zagad­nienia ostrzeżeń zdrowotnych oraz wysnuto wnioski dotyczące estetyki prawa. W szczególności postulowano rozszerzenie trzech ujęć estetyki prawa autorstwa Kamila Zeidlera o czwarte ujęcie, nazwane „estetyką jako narzędziem prawnym”.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zaorski, Adrian (2024). Estetyka jako narzędzie prawne, czyli o oddziaływaniu na adresatów prawa poprzez ostrzeżenie mieszane na wyrobach tytoniowych. (2024). Estetyka jako narzędzie prawne, czyli o oddziaływaniu na adresatów prawa poprzez ostrzeżenie mieszane na wyrobach tytoniowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(2). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.689

MLA style

Zaorski, Adrian. “Estetyka Jako Narzędzie Prawne, Czyli O Oddziaływaniu Na Adresatów Prawa Poprzez Ostrzeżenie Mieszane Na Wyrobach Tytoniowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 2, 2024.

Chicago style

Zaorski, Adrian. “Estetyka Jako Narzędzie Prawne, Czyli O Oddziaływaniu Na Adresatów Prawa Poprzez Ostrzeżenie Mieszane Na Wyrobach Tytoniowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 2 (2024). doi:10.7206/kp.2080-1084.689.