en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 9/2023 
Volume 15 
Issue 3

Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?

Sebastian Kwiecień
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.625

Abstract

W obecnych czasach dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony, wiedza uległa swoistej demokratyzacji, jest dostępna praktycznie dla wszystkich, którzy czują potrzebę jej pozyskania. Pracownik może w szybkim tempie pozyskać potrzebną informację i ewentualnie ją wykorzystać. Wobec tego czy dzielenie się wiedzą może być dalej atrakcyjnym sposobem przepływu wiedzy w przedsię-biorstwie? Niewątpliwie tak, wszystko zależy od tego, w jaki sposób pracodawca zarządza tą wiedzą, stymuluje i zachęca pracowników do dzielenia się wiedzą.
Niezależnie od mechanizmów, które zastosuje pracodawca, pracownik nie ma jednak obowiązku dzielenia się wiedzą, jeżeli to wykracza poza zakres pracy, na którą strony umówiły się w treści umowy o pracę. Tym samym pracownik nie może ponosić odpowiedzialności tak porządkowej jak materialnej, jeżeli wiedzą się nie dzieli z innymi pracownikami.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kwiecień, Sebastian (2023). Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?. (2023). Czy pracownik ma obowiązek dzielenia się wiedzą?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 147–159. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.625 (Original work published 9/2023AD)

MLA style

Kwiecień, Sebastian. “Czy Pracownik Ma Obowiązek Dzielenia Się Wiedzą?”. 9/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 3, 2023, pp. 147–159.

Chicago style

Kwiecień, Sebastian. “Czy Pracownik Ma Obowiązek Dzielenia Się Wiedzą?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 3 (2023): 147–159. doi:10.7206/kp.2080-1084.625.