en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 3/2023 
Volume 15 
Issue 1

Pogłębianie zjawiska medycyny defensywnej jako odpowiedź na bezpieczeństwo prawne lekarzy. Refleksje po lekturze recenzji Wojciecha Lisa

Justyna Węglińska
Centrum Badań Polityki Europejskiej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.586

Abstract

A review of the monograph entitled Realization of legal security in the institution of doctor’s liability for medical error by dr. hab. Wojciech Lis, prof. KUL was published in volume 14, issue 4/2022 of the journal “The Critique of Law”. This article is the answer of the monograph’s author to the above-mentioned review containing reflections on the reviewer’s comments and clarification of the review’s inaccuracies to the necessary extent.

References

  1. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  2. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/instytucja-prawna;4008535.html (dostęp: 19.02.2023). [Google Scholar]
  3. Jachimowicz-Jankowska P., Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 216, ISBN 978-83-8291-056-8, „Studia Prawa Publicznego” 2022, 2(38). [Google Scholar]
  4. Konopka K., Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności za błąd medyczny, Justyna Węglińska, „Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik Uczelni Techniczno- [Google Scholar]
  5. -Handlowej im. Heleny Chodkowskiej” 2022, 4(53). [Google Scholar]
  6. Lis W., Recenzja: Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności za błąd medyczny, „Krytyka Prawa” 2022, 4. [Google Scholar]
  7. Potrzeszcz J., Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2015, 8. [Google Scholar]
  8. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013. [Google Scholar]
  9. Węglińska J., Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, Warszawa 2022. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Węglińska, Justyna (2023). Pogłębianie zjawiska medycyny defensywnej jako odpowiedź na bezpieczeństwo prawne lekarzy. Refleksje po lekturze recenzji Wojciecha Lisa. (2023). Pogłębianie zjawiska medycyny defensywnej jako odpowiedź na bezpieczeństwo prawne lekarzy. Refleksje po lekturze recenzji Wojciecha Lisa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 339–347. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.586 (Original work published 3/2023AD)

MLA style

Węglińska, Justyna. “Pogłębianie Zjawiska Medycyny Defensywnej Jako Odpowiedź Na Bezpieczeństwo Prawne Lekarzy. Refleksje Po Lekturze Recenzji Wojciecha Lisa”. 3/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 339–347.

Chicago style

Węglińska, Justyna. “Pogłębianie Zjawiska Medycyny Defensywnej Jako Odpowiedź Na Bezpieczeństwo Prawne Lekarzy. Refleksje Po Lekturze Recenzji Wojciecha Lisa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 1 (2023): 339–347. doi:10.7206/kp.2080-1084.586.