en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 3/2023 
Volume 15 
Issue 1

Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym

Agata Pyrzyńska
Uniwersytet Szczeciński

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.579

Abstract

The issue of law-making is a key issue in a democratic state ruled by law. Particularly interesting seems to be the issue of enacting electoral law, which is exposed to the phenomenon of instrumentalisation. The aim of this article is to analyse the institution of legislative silence in Polish electoral law and to try to find an answer to the question whether the application of this solution may be an effective tool limiting the political influence on the shape of electoral law. In order to find the above questions, it was necessary to carry out a detailed analysis of this solution, primarily on the basis of the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal and international law standards specified in the documents of the Venice Commission. The work uses the formal and legal method and the literature and jurisprudence are reviewed.

References

 1. Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 2. Brzozowski W., Krzywoń A., Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r., „Przegląd Legislacyjny” 2012, 2. [Google Scholar]
 3. Chybalski P., Problem tzw. ciszy legislacyjnej w prawie wyborczym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Granat (red.), Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Toruń 2009. [Google Scholar]
 5. Garlicki L., Stabilność prawa wyborczego, [w:] W. Hermeliński, B. Tokaj (red.), 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Jakubowski P., Cisza legislacyjna – zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2015, 4. [Google Scholar]
 7. Kozłowski K., Zakaz wprowadzania „istotnych zmian” w prawie wyborczym w okresie poprzedzającym wybory – rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2019, 2. [Google Scholar]
 8. Kryszeń G., Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2016, 21. [Google Scholar]
 9. Majchrowski J., Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, 4. [Google Scholar]
 10. Masternak-Kubiak M., Glosa do wyroku TK z 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06, „Przegląd Sejmowy” 2007, 2. [Google Scholar]
 11. Skotnicki K., Glosa do wyroku TK z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, 1. [Google Scholar]
 12. Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/istotny;2466989.html (dostęp: 25.09.2022). [Google Scholar]
 13. Witkowski Z., Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego, Toruń 2015. [Google Scholar]
 14. Zagozdon M., Spoczynek prawa wyborczego, [w:] M. Zubik, J. Podkowik (red.), Aktualne wyzwania prawa wyborczego, Warszawa 2021. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Pyrzyńska, Agata (2023). Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym. (2023). Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 214-233. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.579 (Original work published 3/2023AD)

MLA style

Pyrzyńska, Agata. “Instytucja Ciszy Legislacyjnej W Polskim Prawie Wyborczym”. 3/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 214-233.

Chicago style

Pyrzyńska, Agata. “Instytucja Ciszy Legislacyjnej W Polskim Prawie Wyborczym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 1 (2023): 214-233. doi:10.7206/kp.2080-1084.579.